Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku "Tęcza Marzeń"

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU „TĘCZA MARZEŃ”
32-067 Tenczynek
ul. Wł. Reymonta 3
tel/fax 12 282 17 17 ;
www.teczamarzen.pl      stowarzyszenie@teczamarzen.pl

Numer w KRS lub innym rejestrze:    KRS 0000365288
Data rejestracji:  16.09.2010r.
Nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Skład Zarządu: 
KATARZYNA  BOGUMIŁA BLICHARSKA CHOLEWA- PREZES ZARZĄDU
ANNA  DOBROMIŁA ORNACKA  - WICEPREZES ZARZĄDU
BOŻENA BEDNARCZYK -WICEPREZES ZARZĄDU

Cele statutowe: 
Celami Stowarzyszenia są:
a)działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego i zwiększanie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami przedszkola
b)działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka
c)prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych, 
d)inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach, jak i poza nimi,
e)wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec osób niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych, dzieci i młodzieży oraz innych osób,
f)wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 
g)promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
h)propagowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ekologii, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt,
i)propagowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego,
j)wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz bezpieczeństwa na drogach na wsi, w tym: oznakowanie dróg, budowa dróg i chodników itp.,
k)popularyzacja i rozwój turystyki w regionie.

Opis działalności, osiągnięcia, ilość członków itp.: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a)pomoc w zdobywaniu funduszy na pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, przybory szkolne i zabawki dla przedszkoli i szkół,
b)dofinansowywanie pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych i zabawek dla przedszkoli i szkół,
c)wspomaganie oraz dofinansowywanie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, w tym w szczególności plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz sportowych,
d)wspomaganie oraz dofinansowywanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
e)organizację i wspieranie finansowania wycieczek przedszkolnych i szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
f)propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
g)fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących  z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
h)finansowanie nagród i innych form motywacji dla dzieci i młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
i)pomoc w zdobywaniu funduszy na remonty i modernizację szkół i przedszkoli,
j)dofinansowywanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
k)prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
l)wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska społecznego,
m)organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów,
n)organizowanie imprez kulturalnych na wsi,
o)propagowanie i wspieranie organizacji badań profilaktycznych,
p)pomoc w uzyskaniu funduszy na oznakowanie oraz budowę dróg i chodników na wsi, 
q)wydawanie książek, czasopism, broszur oraz prowadzenie strony internetowej, związanych z celami Stowarzyszenia,
r)inicjowania innych form działania, mających na celu realizację celów statutowych,
s)współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
t)współpracę z organami władzy samorządowej
Działalność, o której mowa w § 7 i 8 ust. 1 niniejszego Statutu, jest działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia oraz stanowi wyłączną statutową działalność Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.

Stowarzyszenie liczy 27 członków wśród, których są rodzice dzieci i nauczycielki przedszkola.

KONTO STOWARZYSZENIA
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach  78 8612 0003 0010 0000 0625 0001

Wydarzenia

Widzialność Marzeń

noworoczny koncert Beaty Rybotyckiej, 14 stycznia 2016 r. godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. Więcej

Poznajemy Krzeszowice

wykład  Krzeszowice po II wojnie światowej (Łukasz Skalny) 13 stycznia 2016 godz. 17.00, siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej przy ul. Krakowskiej 30. Więcej

  

Styczniowe soboty w SMZK

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zaprasza do oglądania zbiorów w soboty 2, 16, 30 stycznia 2016 r . w godz. 10.00 - 14.00 - siedziba stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 30.

 

„Krzeszowicki Wigilijny Stół”

niedziela, 20 grudnia 2015 r. godz.12.00-14.30, Rynek w Krzeszowicach. Program

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

19 - 20 grudnia 2015 r., Rynek w Krzeszowicach. Program

V Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

19 grudnia 2015 r., Pałac Vauxhall w Krzeszowicach. Więcej

Karuzela bajek w bibliotece

kolejne spotkanie z Bobem Budowniczym, 19 grudnia (sobota) 2015 r.godz. 10.30 - 12.00. Więcej

Kalendarz imprez

January 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
en iyi istanbul escort bayan