Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /plugins/system/rokextender/rokextender.php on line 32

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KRZESZOWICKIEJ 
ul. Krakowska 30, 32-065 Krzeszowice
tel. /12/ 282-14-94, www.smzk.org.pl,  smzk@wp.pl

Numer w KRS lub innym rejestrze: 0000073519
Data rejestracji: 1978 r.
Stowarzyszenie nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej:
Prezes Zarządu – Łukasz Skalny
Wiceprezes – Zbigniew Durczok 
Wiceprezes – Andrzej Mędrala
Sekretarz – Dorota Strojnowska
Skarbnik – Barbara Hapek
Członkowie Zarządu:
Teresa Czerny 
Robert Kuczara
Bogusław Latawiec 
Maciej Mazurowski 
Janina Oczkowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Małgorzata Zimoń
Zastępca - Halina Zoga
Sekretarz – Teresa Gorczyńska
Członkowie:
Barbara Kołacz
Stanisława Kurdziel

Cele statutowe: 
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Praca nad rozwojem Krzeszowic i ziemi krzeszowickiej na odcinku kulturalnym, gospodarczym, turystycznym.
2) Zaznajamianie członków Stowarzyszenia i mieszkańców regionu z historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Krzeszowic i ziemi krzeszowickiej.
3) Wychowywanie społeczeństwa regionu Krzeszowic w duchu patriotyzmu, umiłowania regionu oraz zaangażowania dla jego osiągnięć.
4) Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kulturowych Krzeszowic i ziemi krzeszowickiej.

Opis działalności, osiągnięcia, ilość członków itp.:
Zebranie organizacyjne-założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej odbyło się 5 marca 1978 roku. Obecnych było około 100 osób. Zatwierdzono statut stowarzyszenia, wybrano władze zgodnie ze statutem. 
Do naszego stowarzyszenia w okresie blisko 30 lat istnienia wstąpiło łącznie 635 osób, głównie mieszkańców Krzeszowic i okolicznych wsi, ale także mieszkających w Krakowie, na Śląsku, a nawet w Szczecinie. W ciągu 29 lat nadano 13 osobom tytuł honorowego członka – spośród zasłużonych członków i spoza stowarzyszenia. 
Funkcję prezesa pełnili – w latach 1978 – 1990 (12 lat) inż. Janusz Kopczyński, od 1990 r. do 2007 r. Stanisław Klich, a obecnie Łukasz Skalny. Funkcję skarbnika najdłużej pełnił Marian Książkiewicz, od 1978-1991 (13 lat), który swoim staraniem przyczynił się do zabezpieczenia materialnego dla działalności naszego stowarzyszenia – poprzez załatwienie dwóch darowizn na rzecz stowarzyszenia: 
         - Domu mieszkalnego Studenckich w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 30, który obecnie jest własnością  naszego stowarzyszenia i siedzibą Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. 
        - Połowy domu mieszkalnego (trzech mieszkań) od Olgierda Jastrzeńskiego z Belgradu – ta darowizna była przeznaczona na rozwój Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. Po sprzedaży mieszkań została wykorzystana na remont budynku muzeum. 

      Działalność naszego stowarzyszenia w zakresie ochrony dóbr kultury na Ziemi Krzeszowickiej
1. W  1982 roku zorganizowano i otwarto Izbę Regionalną w Krzeszowicach w uzyskanych od Naczelnika Miasta-Gminy Krzeszowice Adama Jasińskiego dwóch lokalach w „starym” pałacu Potockich (obecnie sekretariat i biuro Burmistrza Gminy Krzeszowice). 
2. 13 grudnia 1987 r. - otwarto Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 30 – we własnym budynku naszego stowarzyszenia – a w nim: w salach na parterze urządzono galerię wystawienniczą Krzeszowickiego Ośrodka Kultury, na poddaszu (po odpowiedniej adaptacji) urządzono Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, którym opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. 
3. W 1981 r. współpracowaliśmy i pomogli materialnie (cement, deski) z Klubem PTTK „Drapichrusty” w Chrzanowie z zakresie porządkowania (odgruzowanie przejść dla pieszych, odchwaszczanie i wycinka zbędnych samorośli) oraz odgruzowywanie i zabezpieczenie stropów dwóch sal w przyziemiach ruin zamku „Tęczyn” w Rudnie – w celu zorganizowania w nich ekspozycji poniewierających się detali kamiennych.   
4. Z własnych środków pieniężnych naszego stowarzyszenia zlecono i przeprowadzono rewaloryzacje zabytkowego grobu Kleszczyńskich i figury Chrystusa Zmartwychwstałego na krzeszowickim cmentarzu. 
5. W 1982 r. wykonano kompleksową rewaloryzację budowli „Siarczanki” – Kapliczki „Pod Matką Boską” w Krzeszowicach. Przy tych pracach współuczestniczyli – Urząd Miasta-Gminy w Krzeszowicach (Naczelnik Adam Jasiński) i Parafia św. Marcina w Krzeszowicach (ks. prałat  Ładysław Orzechowski). 
Ponieważ pierwotnie (połowa XIX w.) była to pijalnia wody siarczanej, dlatego uruchomiono wylew wody siarczanej, z możliwością pobrania niewielkiej ilości do nacierania bolących miejsc reumatycznych w domu. 
6. W 1998 r. zlecono (odpłatnie) opracowanie dokumentacji opisowo – fotograficznej kapliczki kolumnowej „Boża Męka” z 1659 r. w Paczółtowicach wraz z ustaleniami konserwatorskimi. Dokumentacja została opracowana i zapłacona przez nasze stowarzyszenie i niestety na tym zakończono temat konserwacji tej kapliczki, ponieważ nie było partnerów do współpracy i współfinansowania, a powinni nimi być – Urząd Gminy Krzeszowice i Parafia rzymskokatolicka w Paczółtowicach. Uważamy, że rewaloryzacja tej kolumny z kapliczką – arcydzieła sztuki kamieniarskiej z połowy XVII w. – jest konieczna i przy współudziale w/wym. 
7. Od kilku lat członkowie naszego stowarzyszenia wykonują dokumentacje fotograficzną małych obiektów sakralnych: kapliczek przydrożnych, śródpolnych i nadrzewnych w lasach na terenie Ziemi Krzeszowickiej. Po opracowaniu dokumentacji wszystkich tych kapliczek zostaną naniesione na odpowiednią mapę terenów Gminy Krzeszowice, co stanowić będzie dokumentację ich istnienia lub w przypadku zniszczenia będzie możliwość ich rekonstrukcji. 
8. Wykonano kompleksowy remont budynku mieszkalnego rodziny Studenckich w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 30 (rok budowy około 1928) i adaptację lokali na potrzeby Galerii KOK a poddasze na potrzeby Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. 
- W latach 1985-1987 przy pomocy środków gminy Krzeszowice i własnych stowarzyszenia. 
- W 2001 r. całkowita wymiana elewacji budynku muzeum i roboty blacharskie na dachu – ze  środków własnych stowarzyszenia (darowizna Olgierda Jastrzeńskiego). 
- W 2003 r. całkowita wymiana pokrycia dachu budynku muzeum wraz z więźbą dachową – ze środków własnych stowarzyszenia (darowizna jak wyżej). 
- W latach 1999 – 2002 całkowita przebudowa otoczenia budynku muzeum – roboty ziemne, budowa drogi wewnętrznej, nasadzenia ozdobnych krzewów i drzew i obsianie trawą. 
- W 2003 r. wpłacono 500 zł. na rewaloryzację kaplicy pw. św. Stanisława BM w Krzeszowicach-Nowej Wsi. 
- W 2003 r. przekazano 1000 zł. na oświetlenie zewnętrzne kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Krzeszowicach.   
 
Upamiętnienie ludzi, zdarzeń historycznych i działalności uzdrowiska w Krzeszowicach
        Obchody ważnych rocznic z historii Ziemi Krzeszowickiej: 
1. W 1980 r. obchody 200-letniej działalności uzdrowiska w Krzeszowicach. 
- Odbyła się sesja popularno-naukowa nt. wykorzystania krzeszowickich wód leczniczych w przeszłości i obecnie. 
- SMZK wydało broszurę pt. „200 lat uzdrowiska w Krzeszowicach”. 
- SMZK we współpracy z krakowskim Oddziałem PTTK zorganizowano wojewódzki zlot turystyczny do Krzeszowic. 
  
2. W 1983 r. wspólnie z władzami polityczno-administracyjnymi Krzeszowic zorganizowano obchody 50. rocznicy nadania praw miejskich Krzeszowicom: 
- odbyła się uroczysta sesja Rady Narodowej Miasta-Gminy w Krzeszowicach, 
- wybito okolicznościowy medal, 
- w holu budynku Urzędu Gminnego wmurowano okolicznościową tablice pamiątkową. 
3. W 1986 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej i współpracy z Radą Narodową Miasta-Gminy Krzeszowice obchodzono 700-lecie lokacji Krzeszowic. 
- Odbyła się uroczysta sesja Rady narodowej w Krzeszowicach, podczas której wygłoszono referat historyczny, 
- Wybito okolicznościowy medal w odpowiednim etui i wykonano plakietki okolicznościowe, 
- Wybudowano i odsłonięto Pomnik 700-lecia Krzeszowic wg. projektu artysty malarza i rzeźbiarza Mariana Konarskiego z Krzeszowic. 
4. Od 1991 r. przez kilka lat nasze stowarzyszenie organizowało w dniu 17 września spotkania przy Krzyżu Katyńskim na krzeszowickim cmentarzu. Od kilku lat organizatorem tej uroczystości jest Urząd Miejski w Krzeszowicach. 
5. Od 1995 r. przez kilka lat nasze stowarzyszenie było organizatorem kolejnych rocznic 15. Sierpnia – Cudu nad Wisłą. Uroczystości odbywają się przy Pomniku Józefa Piłsudskiego i Niepodległości Polski w Nawojowej Górze. Od kilku lat obchody tej rocznicy organizuje Urząd Miejski w Krzeszowicach.   
 
Tablice pamiątkowe i rocznicowe krzyże - wykonane i finansowane przez SMZK    
1983 r. SMZK ufundowało tablice pamiątkową 50.rocznicy praw miejskich dla Krzeszowic. 
1986 r. SMZK ufundowało tablice pamiątkową prof. Kazimierza Wyki z Krzeszowic. 
1987 r. SMZK ufundowało tablicę pamiątkowa prof. Wincentego Danka z Krzeszowic. 
1989 r. SMZK współuczestniczyło w wykonaniu tablicy pamiątkowej  poświęconej żołnierzom AK – por. Franciszkowi Górskiemu, ks. Janowi Godźkowi, która została wmurowana w ogrodzeniu cmentarza klasztornego w Czernej. 
1990 r.  Staraniem SMZK – organizowanie zbiórek pieniędzy i organizowanie wykonawstwa – na cmentarzu w Krzeszowicach postawiono Krzyż Katyński (brzozowy w kamiennym cokole). Poświęcony i odsłonięty 10 czerwca 1990 r. po uroczystej Mszy św. w kaplicy cmentarnej przy bardzo licznym udziale mieszkańców Krzeszowic i delegacji kombatanckich oraz Sybiraków z Krakowa. 
1999r. SMZK ufundowało tablicę pamiątkową poświęconą Gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu – na okoliczność jego leczenia w uzdrowisku w Krzeszowicach w 1809 roku. Tablica została umieszczona na frontonie budynku Ośrodka Rehabilitacji w Krzeszowicach. 
1999 r. SMZK organizowało – przy współfinansowaniu przez rodziny pomordowanych w Katyniu z Ziemi Krzeszowickiej – wymianę Krzyża Katyńskiego (z trwalszego drzewa). 
2000 r. Z inicjatywy i staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – współfinansowanie przez mieszkańców Ziemi Krzeszowickiej – postawiono Krzyż Milenijny na Wzgórzu Czatkowickim. Krzyż został uroczyście poświęcony 21 września 2000 roku przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego   
2003 r. SMZK współuczestniczyło w wykonaniu tablicy pamiątkowej poświęconej trzem braciom Hniłkom z Krzeszowic – zasłużonym oficerom legionowym i II Rzeczpospolitej, a także AK. Tablica została umieszczona na ścianie frontowej „starego” pałacu Potockich w Krzeszowicach (obecnie siedziba burmistrza Gminy Krzeszowice).   
 
 Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Krzeszowickiej 
            Rajdy turystyczne organizowano wspólnie z PTTK O/Kraków, a seminaria i zwiedzanie Ziemi Krzeszowickiej wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Krakowie. 
1978 r. Rajd „Stopkowymi śladami’ z zakończeniem w Siedlcu – miejscu zamieszkania Andrzeja  Stopki. 
1980 r. Rajd pn. „200 lat uzdrowiska w Krzeszowicach” z zakończeniem w Krzeszowicach. 
1982 r. Rajd pn. „Wiosna ’82 w Krzeszowicach” - rygory stanu wojennego - nieoficjalne otwarcie Izby Regionalnej w Krzeszowicach. 
            Oficjalne otwarcie Izby Regionalnej odbyło się 4 czerwca 1982 roku - z udziałem władz polityczno-administracyjnych Gminy Krzeszowice. 
1996 r. SMZK było organizatorem spotkania w Krzeszowicach przedstawicieli regionalnych towarzystw kultury z Małopolski. Zwiedzano również klasztor oo. Karmelitów w Czernej i zabytkowy kościół w Paczółtowicach. 
1998 r. W Krzeszowicach odbyło się seminarium nt. „Promocja walorów kulturowych i turystycznych Ziemi Krzeszowickiej”. Odbył się również objazd i zwiedzanie zabytków architektury sakralnej i świeckiej oraz najbardziej atrakcyjnych miejsc na Ziemi Krzeszowickiej. Organizatorami byli - SMZK i Wojewódzki Dom Kultury w Krakowie.   
 Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej 
1989 r. Cztery wydania (broszurowe) „Ziemia Krzeszowicka” – wydawca SMZK i Komitet Osiedlowy w Krzeszowicach. 
1996 r. Wznowienie wydawania „Ziemia Krzeszowicka” jako dwumiesięcznika, w kolorze czarnym, format A4, nakład 200 egz. 
1998 r. (grudzień)  Wydano „Ziemię Krzeszowicką” w kolorowej szacie graficznej i do chwili obecnej „ZK”jest wydawana w kolorze. 
1999 r. Wydanie serii widokówek (8 wzorów) Krzeszowic i okolicy – nakład 3.200 sztuk. 
2001 r. Wydanie nowej serii widokówek (8 wzorów) zabytków Ziemi Krzeszowickiej, nakład 3.200 sztuk. 
2003 r. Wydanie książki pt. „Zarys dziejów wsi Zalas”, w nakładzie 500 egz.

Wydarzenia


Notice: Array to string conversion in /components/com_content/models/articles.php on line 132

Notice: Array to string conversion in /components/com_content/models/articles.php on line 132

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Widzialność Marzeń

noworoczny koncert Beaty Rybotyckiej, 14 stycznia 2016 r. godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. Więcej

Poznajemy Krzeszowice

wykład  Krzeszowice po II wojnie światowej (Łukasz Skalny) 13 stycznia 2016 godz. 17.00, siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej przy ul. Krakowskiej 30. Więcej

  

Styczniowe soboty w SMZK

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zaprasza do oglądania zbiorów w soboty 2, 16, 30 stycznia 2016 r . w godz. 10.00 - 14.00 - siedziba stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 30.

 

„Krzeszowicki Wigilijny Stół”

niedziela, 20 grudnia 2015 r. godz.12.00-14.30, Rynek w Krzeszowicach. Program

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

19 - 20 grudnia 2015 r., Rynek w Krzeszowicach. Program

V Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

19 grudnia 2015 r., Pałac Vauxhall w Krzeszowicach. Więcej

Karuzela bajek w bibliotece

kolejne spotkanie z Bobem Budowniczym, 19 grudnia (sobota) 2015 r.godz. 10.30 - 12.00. Więcej

Kalendarz imprez


Deprecated: Non-static method JEVHelper::loadLanguage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /modules/mod_jevents_cal/helper.php on line 30

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 39

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/mod_jevents_cal.php on line 23

Strict Standards: Non-static method JEV_CommonFunctions::getJEventsViewName() should not be called statically in /modules/mod_jevents_cal/mod_jevents_cal.php on line 39

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Non-static method JEV_CommonFunctions::getJEventsViewList() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/commonfunctions.php on line 33

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 61

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 1739

Strict Standards: Non-static method JEVHelper::loadLanguage() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 15

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 39

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Deprecated: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 33

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 74

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 102

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/jevdate.php on line 9

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 740

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/modfunctions.php on line 28

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /includes/application.php on line 540

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/modfunctions.php on line 123

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 411

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 413

Deprecated: Non-static method JEV_CommonFunctions::getJEventsViewName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 162

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getWeekdayLetter() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 424

Deprecated: Non-static method JEVHelper::componentStylesheet() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 431

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 1791

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 242

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 278

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 217

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 1165

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 1187

Deprecated: Non-static method jevFilterProcessing::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 1194

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/filters.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/filters.php on line 137

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/filters.php on line 255

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Deprecated: Non-static method JEVHelper::isEventCreator() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/filters/Published.php on line 44

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getAuthorisedUser() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 765

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/tables/jevuser.php on line 66

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 1624

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 765

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 768

Deprecated: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 772

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 822

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/filters.php on line 255

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Declaration of jevCategoryFilter::_createFilter() should be compatible with jevFilter::_createFilter($prefix = '') in /components/com_jevents/libraries/filters/Category.php on line 0

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/registry.php on line 16

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 1739

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Deprecated: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 33

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getItemid() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 83

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 545

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/application.php on line 540

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 545

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 86

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/application.php on line 540

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 86

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/filters.php on line 255

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 71

Deprecated: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 77

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 162

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/filters.php on line 255

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/filters/Search.php on line 23

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 1198

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 1739

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 1739

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 1275

Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method JEventsDBModel::_cachedlistIcalEvents() should not be called statically in /libraries/joomla/cache/controller/callback.php on line 159

Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /components/com_jevents/libraries/helper.php on line 1671

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 1326

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /components/com_jevents/libraries/dbmodel.php on line 1278

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 339

Deprecated: Non-static method JEV_CommonFunctions::jev_strftime() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 445

Deprecated: Non-static method JEV_CommonFunctions::jev_strftime() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 445

Deprecated: Non-static method JEV_CommonFunctions::jev_strftime() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 445

Deprecated: Non-static method JEV_CommonFunctions::jev_strftime() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 445

Deprecated: Non-static method JEV_CommonFunctions::jev_strftime() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 445

Deprecated: Non-static method JEVHelper::getMonthName() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 283

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 34
September 2018
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
en iyi istanbul escort bayan