Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Artykuły

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W KRZESZOWICACH

 Punkt obsługi Strefy Płatnego Parkowania ul. Ogrodowa 1 (siedziba Burmistrza)

Tel. 12 252 08 22 UWAGA! Biuro czynne od 28.06.2012 r.

 Tekst uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIX/177/2012

 Tekst wzoru wniosku o wydanie abonamentu

 Instrukcja obsługi parkometru

W związku ze znacznym deficytem miejsc postojowych w centrum Krzeszowic, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIX/177/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku „w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krzeszowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania”, od poniedziałku 2 lipca 2012 r. w centrum Krzeszowic zacznie obowiązywać Strefa Płatnego Parkowania. Obejmie ona swoim zasięgiem zrewitalizowaną część centrum miasta tj: obszar ul. K. Wyki, ul. Krakowskiej, (od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Rynek), ul. I. Daszyńskiego (od ul. Rynek do Ronda im. Jana Pawła II), ul. dr. Jana Walkowskiego oraz ul. Rynek. Wprowadzenie strefy ma spowodować, przede wszystkim, możliwość większej rotacji pojazdów, a co za tym idzie większą dostępność do miejsc parkingowych dla osób chcących załatwić swoje sprawy w instytucjach zlokalizowanych w centrum miasta. Na obszarze Strefy Płatnego Parkowania postój odbywać się będzie tylko w miejscach wyznaczonych odpowiednimi znakami i podlegać będzie opłacie za parkowanie pojazdów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Uiszczenie opłaty za parkowanie następować będzie przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, z góry za cały deklarowany czas parkowania, bezpośrednio po zaparkowaniu. Czas postoju naliczany będzie w minutach, w oparciu o kwotę pieniężną wrzuconą do parkometru, przy czym opłata minimalna wynosi 1,00 zł. Uwaga! Parkomat naliczy czas parkowania w zależności od wysokości kwoty umieszczonej w parkomacie nie wydając reszty.

Tabela obowiązujących stawek za parkowanie pojadów:

1.za pierwszą godzinę parkowania - 1,00 zł

2.za drugą godzinę parkowania - 1,20 zł

3.za trzecią godzinę parkowania - 1,40 zł

4.za czwartą i każdą następną godziny parkowania - 1,00 zł

5.minimalna opłata - 1,00 zł

Z parkomatów nie będą musieli korzystać posiadacze kart abonamentowych wykupionych w punkcie obsługi strefy płatnego parkowania za odpowiednią opłatą po złożeniu wniosku o wydanie karty i przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych uchwałą.

Tabela dostępnych abonamentów:

1. Abonament postojowy miesięczny typu „A” ogólnodostępny, wydawany bedzie na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. miesiąc 150,00 zł

 2. Abonament postojowy miesięczny typu „M” wydawany będzie na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby fizycznej zamieszkującej na obszarze strefy płatnego parkowania miesiąc rok 20,00 zł 200,00 zł

3. Abonament postojowy miesięczny typu „N” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego będącego w posiadaniu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej legitymującej się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niesprawności o przyczynie z kodu R lub N, lub pojazdu będącego w posiadaniu rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej o niepełnosprawności rok 50,00 zł

 4. Abonament postojowy typu „G” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze strefy płatnego parkowania. miesiąc 120,00 zł rok 1200,00 zł

Przewidziano również, dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze strefy płatnego parkowania, możliwość rezerwacji stanowiska postojowego na prawach wyłączności (tzw. koperta), pod warunkiem wyrażenia zgody na umieszczenie „koperty” w pasie drogowym przez zarządcę drogi, czyli burmistrza. W tym wypadku opłata wyniesie 500,00 zł. miesięcznie lub 5000,00 zł rocznie. Dowód uiszczenia opłaty, w postaci wydruku z parkomatu lub karty parkingowej umieścić należy w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości co do ich ważności i umożliwiający odczyt zawartych na nim danych przez kontrolerów strefy płatnego parkowania. Kontroli uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu będą mogli dokonywać tylko upoważnieni kontrolerzy lub strażnicy Straży Miejskiej w Krzeszowicach. Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie pobierana będzie, niestety, opłata dodatkowa, której wysokość wynosi 30,00 zł dla tych, którzy opłatę dodatkową wniosą w dniu wystawienia zawiadomienia o opłacie, albo w dniu następnym, lub 50,00 zł, dla tych którzy nie zdążą wnieść opłaty w tym terminie. O naliczeniu opłaty dodatkowej kierowca zostanie poinformowany przez kontrolera strefy parkowania przez wręczenie mu osobiście lub umieszczenie za wycieraczką przedniej szyby pojazdu wezwania do dokonania opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach lub gotówką kasie urzędu. Pisemną reklamację od nałożenia opłaty dodatkowej można wnieść do Burmistrza Gminy Krzeszowice w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu opłaty. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana pisemnie przez Burmistrza Gminy Krzeszowice. Uznanie takiej reklamacji zwolni z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Jednak nieuwzględnienie reklamacji skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie będzie podlegać egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pierwszy okres obowiązywania nowych zasad parkowania w centrum miasta będzie na pewno trudny zarówno dla kierowców jak i dla pracowników zarządzających drogami i strefą. Trzeba mieć jednak nadzieję, że korzystając z doświadczeń samorządów, które wcześniej przeprowadzały tego typu operacje uda się nam wszystkim przejść trudny okres.

Więcej informacji będzie można uzyskać w punkcie obsługi strefy płatnego parkowania w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Ogrodowa 1. tel. 12 252 08 22

Wydarzenia

Widzialność Marzeń

noworoczny koncert Beaty Rybotyckiej, 14 stycznia 2016 r. godz. 19.00, Galeria w Pałacu Vauxhall. Więcej

Poznajemy Krzeszowice

wykład  Krzeszowice po II wojnie światowej (Łukasz Skalny) 13 stycznia 2016 godz. 17.00, siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej przy ul. Krakowskiej 30. Więcej

  

Styczniowe soboty w SMZK

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zaprasza do oglądania zbiorów w soboty 2, 16, 30 stycznia 2016 r . w godz. 10.00 - 14.00 - siedziba stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 30.

 

„Krzeszowicki Wigilijny Stół”

niedziela, 20 grudnia 2015 r. godz.12.00-14.30, Rynek w Krzeszowicach. Program

Jarmark Tradycji i Rękodzieła

19 - 20 grudnia 2015 r., Rynek w Krzeszowicach. Program

V Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego

19 grudnia 2015 r., Pałac Vauxhall w Krzeszowicach. Więcej

Karuzela bajek w bibliotece

kolejne spotkanie z Bobem Budowniczym, 19 grudnia (sobota) 2015 r.godz. 10.30 - 12.00. Więcej

Kalendarz imprez

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
en iyi istanbul escort bayan