SEGREGACJA ODPADÓW

  • Drukuj

 Jak wiadomo, nie od dziś, bytowanie każdego człowieka generuje powstawanie odpadów, dlatego każdy z Nas jest odpowiedzialny za to, co się z nimi potem dzieje.  Statystycznie każdy mieszkaniec wytwarza średnio ok. 280kg odpadów rocznie. Dlaczego kładzie się obecnie taki nacisk na segregację wytwarzanych odpadów komunalnych? Poniżej przedstawiamy parę powodów...

 Istotnym argumentem przemawiającym za segregacją śmieci jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego. Korzyści, jakie płyną z segregacji odpadów to również ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których przebywamy i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, ale również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.

 Segregacja i recykling odpadów, pozwala na:

 *    przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,

 *    oszczędzanie miejsca na składowiskach odpadów,

 *    ograniczenie ilości wprowadzonych do środowiska szkodliwych trudno rozkładających się odpadów,

 *    ograniczenie zużycia surowców naturalnych,

 *    oszczędzanie zużycia energii,

 *    ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery,

 *    ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązujących na terenie gminy Krzeszowice:

 

TWORZYWA SZTUCZNE,

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ORAZ METAL

 

WRZUCAMY:

plastikowe butelki i inne opakowania po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, torebki foliowe, worki, reklamówki, koszyczki po owocach, kubki, kartony po napojach, opakowania po sokach i mleku (Tetra Pak), puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle, metalowe zakrętki i wieczka słoików

NIE WRZUCAMY:

opakowań po olejach (spożywczych, silnikowych), płynach chłodniczych, opakowań po aerozolach np. lakierach, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, odpadów budowlanych, opakowań po środkach ochrony roślin i innych odpadach niebezpiecznych, pampersów, pielucho-majtek, puszek po farbach, baterii, styropianu

PAMIĘTAJ!

usuń zawartość i wrzucaj zawsze puste opakowania, zgnieć butelki/opakowania przed wrzuceniem i nie zakręcaj nakrętek, nie musisz myć pojemników/opakowań 

 

 

PAPIER, TEKTURA

 

WRZUCAMY:

opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, katalogi i prospekty, książki, zeszyty, torby i torebki papierowe, papier szkolny i biurowy, kserograficzny, kartony, tekturę

 NIE WRZUCAMY:

kartonów po napojach, sokach i mleku, tapet, worków po cemencie, wapnie, papieru tłustego i zabrudzonego, papieru z folią, pampersów, pielucho-majtek i innych artykułów higienicznych, kalki technicznej, styropianu

 PAMIĘTAJ!

papier i makulatura nie mogą być mokre, usuń zszywki, spinacze i inne dodatki metalowe i plastikowe, usuń zawartość pudełek, złóż opakowania na płasko

 

SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE)

 

WRZUCAMY:

butelki, słoiki po art. spożywczych, alkoholach, szklane opakowania po kosmetykach, bezbarwna i  kolorowa stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń

 NIE WRZUCAMY:

fajansu, porcelany, ceramiki, luster, szkła okiennego, żaroodpornego i hartowanego, szkła okularowego, soczewek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, lamp telewizyjnych, szyb samochodowych

 PAMIĘTAJ!

usuń zawartość i wrzucaj zawsze puste opakowania, nie tłucz szkła przed wrzuceniem, nie musisz myć pojemników/opakowań

GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY PO SEGREGACJI?

      Trafiają one do odpowiednich instalacji - sortowni, gdzie w procesach mechanicznych i ręcznych zostają posegregowane. Na tym etapie kartony będą oddzielane od innych odpadów, po czym zostaną przewiezione do „recyklera”. Zużyty papier (makulatura) zostanie przetworzony na nowy. Tworzywa sztuczne będą podlegać dalszemu przetwarzaniu (w połączeniu z innymi plastikami wykorzystane zostaną produkcji m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych). Metale - po przetopieniu posłużą do produkcji nowych wyrobów. Szklane butelki jednorazowe i inne szklane odpady szklane trafiają między innymi do hut szkła, gdzie po umyciu są przetopione. Następnie z otrzymanego szkła produkuje się nowe opakowania szklane.

 

ODPADY ZIELONE

 

Są odpadami biodegradowalnymi – czyli pochodzenia organicznego i ulegają rozpadowi biologicznemu przy udziale mikroorganizmów. To odpady, na które składają się wyłącznie części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni, np. z przydomowych ogródków. Odpady biodegradowalne nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

WRZUCAMY:

skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew, odpady z warzyw i owoców

NIE WRZUCAMY:

resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY ZIELONE?

Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach, a materiał uzyskany z kompostowania powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb gospodarstwa.

Odpady, które mogą trafić do przydomowych kompostowników to np.: resztki żywności, rośliny doniczkowe i cięte kwiaty, fusy od kawy i herbaty, skorupki jaj, obierki warzyw i owoców, skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie, trociny, kora drzew itp. Odpady te mogą stać się pożytecznym nawozem.

Kompostując domowe bioodpady zmniejszmy ilość odpadów trafiających na składowisko, zmniejszamy także uciążliwość odpadów dla otoczenia. Śmieci bez wilgotnych bioodpadów nie zagniwają, co zmniejsza ich nieprzyjemny zapach. Przyczyniamy się także do ponownego wprowadzenia substancji organicznych do zamkniętego obiegu materii w środowisku naturalnym.

 

ODPADY ZMIESZANE

 

Pozostałe odpady, których nie można wrzucać do poszczególnych frakcji, należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Pojemnik winien być wykonany z plastiku lub metalu, koloru dowolnego i musi spełniać wymagania Polskich norm lub posiadać deklaracje zgodności, wystawiona przez producenta.

WRZUCAMY: 

Wszystko to, czego nie można wrzucić do pojemników/worków na odpady segregowane: np. pampersy, artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata, itp.), popiół z palenisk domowych, zbitą porcelanę, talerze, drobne zabawki, opakowania po dezodorantach, opakowania po maśle, niedopałki papierosów, styropian opakowaniowy, worki od odkurzacza, pędzle, pisaki i wkłady do długopisów, odchody zwierząt domowych.

NIE WRZUCAMY:

odpadów niebezpiecznych, m.in.: leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: lamp, kineskopów, świetlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pranie).

 GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY ZMIESZANE?

Z kolei odpady zmieszane z czarnych pojemników trafią do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), w których będą najpierw sortowane w celu odzyskania wartościowych energetycznie składników, a następnie poddane kompostowaniu, by nie wydzielał się z nich metan i by były obojętne dla środowiska naturalnego. Na koniec, to czego nie uda się odzyskać, zostanie unieszkodliwione przez składowanie.

RIPOK zapewnia termiczne przekształcanie odpadów lub

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

INNE ODPADY KOMUNALNE 

Obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych obejmuje również następujące rodzaje odpadów:

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

 

to np. stare meble: stoły, szafy, szafki, krzesła, sofy, kanapy; dywany, wózki dziecięce, sanki, materace, pierzyny, rowery, deski do prasowania, sztuczne choinki, zabawki dużych rozmiarów.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE ZALICZAMY:

materiałów, odpadów i części budowlanych, odpadów remontowych tj.: belki drewniane, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, płytki; części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów ogrodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, worków z odpadami komunalnymi

Odpady wielkogabarytowe będą przekazywane do specjalnych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie elementów drewnianych, metalowych. Następnie wysyłane do zakładów utylizacji.

 

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

 

lodówki, pralki, suszarki do bielizny, odkurzacze, kuchenki gazowe z funkcjami elektrycznymi (np. z piekarnikiem), grzejniki, lampy, jarzeniówki, świetlówki kompaktowe, telefony stacjonarne i komórkowe, kalkulatory, zegarki na baterie i zegary zasilane elektrycznie, odtwarzacze mp3, odtwarzacze CD i DVD, żelazka, gofrownice, tostery, miksery, mikrofalówki, elektryczne podgrzewacze wody, elektryczne szczoteczki do zębów oraz elektryczne przyrządy medyczne, przewody i narzędzia elektryczne, telewizory, komputery, konsole i gry komputerowe, drukarki, klawiatury i myszki komputerowe, elektryczne i elektroniczne zabawki oraz „świecące” buty, czujniki dymu, wentylatory, klimatyzatory.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE:

 

zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, farby, kleje, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze, środki ochrony roślin.

 

ODPADY BUDOWLANO-REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE:

 

gruz, usunięte tynki, ceramika, ramy okienne, szyby, panele, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, płytki.

 

ZUŻYTE OPONY:

 

zużyte opony samochodowe.

Powyższe odpady komunalne po odbiorze trafiają do odpowiednich instalacji, zakładu przetwarzania lub innego podmiotu, gdzie zostaną pierwsze poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. To, czego nie uda się odzyskać lub ponownie wykorzystać, trafi na odpowiednie składowisko odpadów.