Punkt Odbioru Odpadów Komunalnych

  • Drukuj

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od dnia 2 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Krzeszowice funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który ma na celu umożliwienie mieszkańcom pozbywanie się segregowanych oraz problemowych odpadów komunalnych.

Operatorem PSZOK jest Gmina Krzeszowice, a nadzór nad funkcjonowaniem Punktu pełni Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, tel. 12 252 08 21.

PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Poprzecznej 7 w Krzeszowicach (naprzeciwko poprzedniego tymczasowego PSZOK). Nr kontaktowy do PSZOK: 512 930 527.

Budowa PSZOK możliwa była dzięki wsparciu środków Funduszu Europejskiego w wysokości 1 969 921,67zł, a całkowity koszt budowy PSZOK wyniósł 2 849 442,54zł.

PSZOK przyjmuje zgromadzone w sposób selektywny odpady komunalne, wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Krzeszowice, których właściciele ponoszą opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Gminy. W PSZOK przyjmowane są między innymi:

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany niezanieczyszczony oraz inne odpady remontowo-budowlane posegregowane według rodzaju odpadów (LIMIT 0,5Mg w ciągu roku z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego), zużyte opony, odzież i tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne – chemikalia, tworzywa sztuczne wraz z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi, papier i tektura, szkło, odpady BIOdegradowalne (LIMIT 20 worków o pojemności 120l w ciągu miesiąca z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego).

 PSZOK jest czynny w dni robocze:          

poniedziałek           – godz.                   7.00 – 14.00

wtorek                 – godz.                   7.00 – 14.00

środa                   –            zamknięty

czwartek              – godz.                 11.00 – 18.00

piątek                  – godz.                 11.00 – 18.00

sobota                – godz.                   9.00 – 15.00

Serdecznie zapraszamy!

Broszura dotycząca PSZOK!

Poniżej zamieszczamy Regulamin PSZOK w Krzeszowicach.