KONTAKT

  • Drukuj

OBSŁUGA GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

System gospodarowania odpadami  komunalnymi na terenie gminy Krzeszowice jest realizowany za pośrednictwem następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4:

Referat Podatkowy, ul. Grunwaldzka 4, pok. nr  5  (w sprawach związanych z zapłatą należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

  -  Anita Gancarczyk   - tel. 12 252 08 60; (w zastępstwie - Edyta Kłeczek)

  -  Ilona Ślusarczyk     - tel. 12 252 08 60. (w zastępstwie - Sabina Włodarczyk)

 

- Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Franciszka Kulczyckiego 1, segment A, pok. nr 4 (obsługa systemu, kontakt z przedsiębiorcą, działania edukacyjne)

  - Dorota Sochacka - tel. 12 252 08 21

  - Katarzyna Soska-Więcek - tel. 12 252 08 21

 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się z Referatem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 parter, pokój nr 5.