LEKCJA EDUKACYJNA - KONKURS Z NAGRODAMI

 LEKCJA EDUKACYJNA – KONKURS Z NAGRODAMI

 

Dnia 4 czerwca 2014r., w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Wyki w Tenczynku, odbyła się lekcja, której tematem było środowisko naturalne oraz jego ochrona.
W lekcji bibliotecznej uczestniczyli uczniowie kl. V (31 osób) z Zespołu Szkół w Tenczynku wraz z wychowawczynią Ewą Moskal-Ziarkowską.

Zasady segregacji odpadów komunalnych oraz likwidacja odpadu niebezpiecznego, jakim jest azbest, były głównym tematem spotkania. Segregacja odpadów oraz postępowanie z poszczególnymi ich frakcjami, okazały się zagadnieniem dobrze znanym uczniom, z którym spotykają się na co dzień, bowiem segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w naszych gospodarstwach domowych. Szczególnie uczniów zainteresował temat azbestu, występujący popularnie w poszyciach dachowych gospodarstw domowych, jego właściwości, zastosowanie oraz szkodliwość dla zdrowia. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz zadawali dużo pytań. Wspólnie rozwiązano krzyżówkę z książeczki "Bezpiecznie z Azbestodontem", której końcowe hasło brzmiało: UWAŻAJ NA AZBEST. Podczas lekcji ogłoszono konkurs plastyczny na pracę plastyczną z hasłem, dotyczący szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego.

Dnia 17 czerwca 2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z udziałem Pani Doroty Sochackiej - reprezentującej Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, który był sponsorem atrakcyjnych nagród oraz gadżetów dla wszystkich piątoklasistów. Gadżety dla wszystkich uczestników konkursu zostały przekazane w ramach promocji projektu pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego, w którym uczestniczy gmina Krzeszowice.

 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i wyróżnienia:

Helena Płaszczak – I miejsce

Martyna Świder – II miejsce

Dorota Wróbel – III miejsce

Aleksandra Szafran – wyróżnienie

Dodatkowo, określenie  WOLNI OD AZBESTU   było inspiracją do ułożenia przez dzieci następujących haseł:

·         Wymieniajcie w oborze azbestowe dachówki, bo zabijają krówki! Muuu...!

·         Raka nie chcesz mieć, azbest to jest śmierć.

·         Azbest niesie zagrożenia, nie bójcie się go wymieniać.

·         Nie chcesz raka, wymień dacha.

·         Azbest to jest śmieć, lepiej nowy dach mieć.

·         Siekiera, motyka, zielony las – na wymianę dachu czas...

·         Azbest to zło, wymieniajcie go!

·         Metalowe dachy są lepsze, niż azbestowe patałachy.

Mamy nadzieję, że dobra zabawa połączona z edukacją o zagrożeniach i ochronie naszego środowiska pozwoli młodym ludziom tak żyć, aby mogli następnym pokoleniom zostawić naszą planetę czystą i zieloną.

 

 Wydział Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach