ODPADY SEGREGUJESZ-SADZONKĘ OTRZYMUJESZ

  • Drukuj

 

PODSUMOWANIE EKO-AKCJI

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach zorganizował w dniu 17 maja 2014 r edukacyjną akcję ekologiczną pn. „Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

 Zorganizowana akcja spotkała się, po raz kolejny, z bardzo pozytywnym przyjęciem przez mieszkańców. Szacujemy, iż naszą imprezę odwiedziło ok. 1000 osób, którym w zamian za przekazane odpady segregowane, przekazano ok. 1400 sadzonek drzew leśnych, krzewów oraz kwiatów.

 Udało nam się zebrać ok. 1,2 Mg odpadów segregowanych oraz ok. 1 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zostaną poddane procesom odzysku oraz przetwarzania, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego. Podczas tego wydarzenia starano się naświetlić problem właściwego postępowania z odpadami, odpowiedniej pielęgnacji przekazywanych sadzonek oraz poruszano zagadnienia z zakresu środowiska naturalnego i ekologii. Mieszkańcom przekazywano materiały edukacyjne o ww. tematyce.

 W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować za pomoc i wsparcie w organizacji imprezy Szanownemu Panu Edwardowi Suskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie, ul. Leśna 13 oraz pracownikom tej instytucji oraz Szanownemu Panu Antoniemu Martynie, Prezesowi spółki Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. oraz jej pracownikom.

Jednocześnie podziękowania kierujemy do pracowników prac społecznie-użytecznych oraz pracowników robót publicznych, za ich bezpośrednie zaangażowanie i pomoc podczas wskazanej akcji.

Mamy nadzieję na liczny udział mieszkańców Gminy Krzeszowice w kolejnych tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez tut. Urząd w przyszłości.


Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach