Odbiór odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2014 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Krzeszowice będzie odbywał się za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych  obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jak również  z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

 

Harmonogram

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów