Poprawna segrgacja odpadów

Prowadząc właściwą gospodarkę odpadami  komunalnymi w każdym gospodarstwie domowym poprzez poprawną segregację odpadów, w tym nie mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi,  chronimy nasze naturalne środowisko, w którym żyjemy. Dlatego apelujemy: nie spalajmy śmieci w piecach domowych i nie zaśmiecajmy lasów i innych terenów, gdyż wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości,  powinny być właściwie zagospodarowane poprzez oddanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, oddanie ich do gniazd do segregacji odpadów rozmieszczonych na terenie gminy Krzeszowice, jak również dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach (PSZOK).

 

Lokalizacja gniazd do segregacji odpadów znajduje się w zakładce: czysta gmina -> rozmieszczenie pojemników do segregacji odpadów komunalnych oraz na stronie www.rewolucjasmieciowa.pl w zakładce segregacja odpadów -> rozmieszczenie pojemników do segregacji odpadów.