INFORMACJA O POJEMNIKACH -UK Krzeszowice

  • Drukuj

INFORMACJA O POJEMNIKACH

DLA KLIENTÓW USŁUG KOMUNALNYCH KRZESZOWICE SP. Z O. O.

Uprzejmie informujemy, że firma Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. oferuje możliwość zakupu pojemników do gromadzenia odpadów, użyczonych nieodpłatnie mieszkańcom.

 Cena sprzedaży pojemników:

120l - 50 zł brutto, 240l - 70 zł brutto

W sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki oraz szczegółów zakupu prosimy kontaktować się z pracownikami firmy Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o., pod numerem telefonu:   (12) 282 01 65