Lipiec 2018

 O G Ł O S Z E N I E !

 W związku z trwającą procedurą przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice” na okres 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r., Burmistrz Gminy Krzeszowice w dniu 26.06.2018r. podpisał aneks do obecnie obowiązującej Umowy, zawartej z firmą REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

 Aneks ten gwarantuje Gminie stabilność systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i odbiór odpadów na dotychczasowych zasadach.

 W związku z powyższym, w miesiącu LIPCU 2018r., odpady komunalne z terenu Krzeszowic będzie odbierał dotychczasowy Wykonawca – firma REMONDIS Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Półłanki 64. O dalszych etapach postępowania będziemy informować na bieżąco.  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na miesiąc lipiec 2018r. dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY WYWOZÓW.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach