elektrosmieci październik 2017

  • Drukuj

 ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI  – podsumowanie akcji

 PAŹDZIERNIK 2017 r.

 Na terenie gminy Krzeszowice, od roku 2008, bezpłatnie odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W dniach 4 i 5 października 2017r., po raz już 12 z kolei, zorganizowano odbiór tego rodzaju odpadów w formie zbiórki objazdowej. W tym dniu, każdy mieszkaniec gminy mógł oddać zużyty sprzęt ze swojego gospodarstwa domowego całkowicie za darmo.

 Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie sołectw przebiegała w formie tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, natomiast na terenie miasta dodatkowo zorganizowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Co więcej, mieszkańcy, którzy nie mogli dowieźć sprzętu do punktu zbiórki, mogli zgłaszać swój adres do firmy, za pośrednictwem której zorganizowano tą zbiórkę.

 W sumie podczas jesiennej zbiórki na terenie gminy zebrano 6 815 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. komputery, monitory, telewizory, chłodziarki, zmywarki, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego i inne.

 Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez firmę BIOSYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Wodnej 4 w Krakowie – przedsiębiorcę spełniającego wszystkie wymagania prawne w zakresie transportu i odzysku tego rodzaju odpadów. Zebrane elektroodpady trafiły do zakładu przetwarzania, gdzie poddane zostaną procesom odzysku, a ich elementy zostaną użyte jako surowce wtórne, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

 Dzięki takim akcjom, przekazane przez Państwa zużyte urządzenia, na pewno nie trafią do lasów czy rowów, a tym samym uchronią nasze otoczenie przed degradacją.

 Zbiórka została zorganizowana przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przekazanie sprzętów w ramach zbiórek oraz firmie BIOSYSTEM S.A. za udaną współpracę.