zmiany w odbiorze BIOodpadów

MIANY W SEGREGACJI ODPADÓW

 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach uprzejmie informuje, iż od1 lipca 2017r. weszło w życie Rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017, poz. 19), które ujednolica zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Do zapisów powyższego aktu prawnego, dostosowano prawo lokalne i w dniu 25 maja 2017 r. Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr XXXII/369/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice.

 Zmiany, jakie niosą powyższe akty prawne, to przede wszystkim obligatoryjna kolorystyka pojemników/worków do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz dodatkowo obowiązek opatrzenia pojemników/worków odpowiednim napisem. Po wprowadzonych zmianach, gromadzenie odpadów komunalnych na nieruchomości, powinno odbywać się zgodnie z poniższym modelem:

w kolorze czarnym

gromadzi się zmieszane odpady komunalne

w kolorze żółtym

wraz z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

gromadzi się tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

w kolorze zielonym

wraz z napisem „SZKŁO”

gromadzi się szkło kolorowe, szkło bezbarwne

w kolorze niebieskim

wraz z napisem „PAPIER”

gromadzi się papier, tekturę

w kolorze brązowym

wraz z napisem „BIO”

gromadzi się odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)

 

 

 Zmiany obejmują przede wszystkim sposób gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. Wobec tego, właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy oddają odpady biodegradowalne w ramach segregacji, winni wyposażyć posesję w worki na tą frakcję odpadów, w kolorze brązowym oraz opatrzyć go napisem „BIO”. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi na terenie Gminy oraz zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości jednorodzinnej w pojemnik na odpady zmieszane oraz worek na odpady biodegradowalne, jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Worki na frakcje papieru, tworzyw sztucznych wraz z metalem oraz szkła, niezmiennie zapewnia Gmina.

 Przypominamy jednocześnie, że na terenie gminy Krzeszowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można oddać sprzed posesji 20 worków o pojemności 120l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości. Dodatkowo, odpady biodegradowalne można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się na ul. St. Czycza w Krzeszowicach, również w ilości 20 worków
o pojemności 120l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości

 W razie pytań prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Plac Franciszka Kulczyckiego 1, tel. (12) 252 08 21, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.