ODPADY ZIELONE KRZESZOWICE (miasto)

OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż w miesiącu sierpniu 2015r. przeprowadzony zostanie dodatkowy, kontenerowy odbiór odpadów zielonych od mieszkańców gminy Krzeszowice.

 Zbiórki w miejscowości Krzeszowice.

  Kontenery na odpady zielone, dostarczone przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ustawione zostaną:

- Krzeszowice, os. Nowy Świat – Ćmany: przy ul. Żwirki i Wigury na parkingu koło kiosku,  w poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Parkowe: na placu omłotowym przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Miękińskiej, we wtorek 18 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Jurajskie: między blokiem nr 6 i nr 7 przy ul. Szarych Szeregów, w środę 19 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Żbik: przy wylocie z ul. Reymonta i ul. Żbickiej – dawny plac omłotowy, w czwartek 20 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Czatkowice Górne: naprzeciwko budynku remizy pod wiatą, w poniedziałek 24 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Czatkowice Dolne: przy drodze powiatowej, przy skręcie na drogę gminną do Czatkowic Górnych, we wtorek 25 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

 

UWAGA!!!

Odpady zielone to: trawa, liście, łodygi, kwiaty, drobne gałęzie

Do odpadów zielonych nie należą:  odpadki kuchenne, grube konary, resztki jedzenia, owoce, warzywa  - TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KONTENERA!!!

 
 

Burmistrz Gminy Krzeszowice

 (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk