ODPADY ZIELONE KRZESZOWICE (miasto)

OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż w miesiącu sierpniu 2015r. przeprowadzony zostanie dodatkowy, kontenerowy odbiór odpadów zielonych od mieszkańców gminy Krzeszowice.

 Zbiórki w miejscowości Krzeszowice.

  Kontenery na odpady zielone, dostarczone przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ustawione zostaną:

- Krzeszowice, os. Nowy Świat – Ćmany: przy ul. Żwirki i Wigury na parkingu koło kiosku,  w poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Parkowe: na placu omłotowym przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Miękińskiej, we wtorek 18 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Jurajskie: między blokiem nr 6 i nr 7 przy ul. Szarych Szeregów, w środę 19 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Żbik: przy wylocie z ul. Reymonta i ul. Żbickiej – dawny plac omłotowy, w czwartek 20 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Czatkowice Górne: naprzeciwko budynku remizy pod wiatą, w poniedziałek 24 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Czatkowice Dolne: przy drodze powiatowej, przy skręcie na drogę gminną do Czatkowic Górnych, we wtorek 25 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

 

UWAGA!!!

Odpady zielone to: trawa, liście, łodygi, kwiaty, drobne gałęzie

Do odpadów zielonych nie należą:  odpadki kuchenne, grube konary, resztki jedzenia, owoce, warzywa  - TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KONTENERA!!!

 
 

Burmistrz Gminy Krzeszowice

 (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

 

 

ODPADY ZIELONE TENCZYNEK I WOLA FILIPOWSKA

 OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż w miesiącu sierpniu 2015r. przeprowadzony zostanie dodatkowy, kontenerowy odbiór odpadów zielonych od mieszkańców gminy Krzeszowice.

 Pierwsze zbiórki odbędą się w miejscowości Tenczynek oraz Wola Filipowska.

  Kontenery na odpady zielone, dostarczone przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ustawione zostaną:

 

·       w Woli Filipowskiej przy ul. Szkolnej, na parkingu obok budynku remizy

  w terminie

od 10 sierpnia 2015r. (tj. poniedziałek) od godz. 8.00 

do 11 sierpnia 2015r. (tj. wtorek) do godz. 12.00

 

 ·       w Woli Filipowskiej w tzw. Borku, przy skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Starowolskiej

 w terminie

od 11 sierpnia 2015r. (tj. wtorek) od godz. 8.00

do 12 sierpnia 2015r. (tj. środa) do godz. 12.00. oraz

 
 ·     w Tenczynku obok budynku sołtysówki

       w terminie

     od 13 sierpniu 2015r. (tj. czwartek) od godz. 8.00

     do 14 sierpnia 2015r. (tj. piątek) do godz. 12.00

 

UWAGA!!!

Odpady zielone to: trawa, liście, łodygi, kwiaty, drobne gałęzie

Do odpadów zielonych nie należą:  odpadki kuchenne, grube konary, resztki jedzenia, owoce, warzywa

 - TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KONTENERA!!!

 
 

Burmistrz Gminy Krzeszowice

 (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

 

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY ! ! !

 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach uprzejmie informuje:

 Zgodnie z § 5, ust. 1. pkt 1) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 Zgodnie z § 4 ust. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, pojemniki na odpady komunalne, winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta.

 Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

 Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

          Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

 

 

W tym miejscu pojemnik winien być oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem.

Przykład oznakowania pojemnika:

 

 Źródło: http://veox.eu/produkt/pojemnik-odpady-komunalne-contenur-1100-l/

 

Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych, spełniające wymagania polskich norm.

 Źródło: http://www.ajprodukty.pl/gospodarka-odpadami/pojemniki-na-odpady/6212607.wf

 W przypadku przeładowania pojemnika na odpady ponad normy (np. poprzez załadowanie do niego mokrego popiołu), firma nie odpowiada za uszkodzenia pojemnika podczas odbioru.

 Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji. Objętościami pojemników dopuszczonymi przez Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice są objętości od 60l do 1 100l.

 Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, oprócz typowych pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone, szczelne worki z tworzywa sztucznego. Stosować je można jednak jedynie w drodze wyjątku, do okresowego zbierania zwiększonych ilości odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia sytuacji oddania zwiększonej ilości odpadów zmieszanych w workach, do momentu odbioru worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nim odpadów.

 Pragniemy zwrócić uwagę, że często oferowane w sprzedaży pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

 Poniżej przedstawiamy Państwu pojemniki ogrodowe, jakich nie należy używać do gromadzeni odpadów komunalnych:

   

 

Źródło: http://kzgrl.pl/aktualnosci/wymogi-dotyczace-pojemnikow

 Poniższe, metalowe pojemniki, typu SM również nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne.

  

 Źródło: http://www.moj-ogrodnik.pl/ekologia/Odpady-komunalne-przykladowy-system-segregacji-47-a/str0

 Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Wskazane uchwyty do zasypu śmieciarki przestały być produkowane na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku.

 Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.


Referat Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach