ODPADY ZIELONE SOŁECTWA

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż w miesiącu sierpniu i wrześniu 2015r. przeprowadzony zostanie dodatkowy, kontenerowy odbiór odpadów zielonych od mieszkańców gminy Krzeszowice.

Kontenery na odpady zielone, dostarczone przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ustawione zostaną:

- Czerna – przy budynku remizy w środę 26 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Ostrężnica – na działce gminnej położonej przy drodze głównej, powyżej sołtysa w czwartek 27 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Filipowice – przy boisku do piłki siatkowej okolice sklepu z pomostem w poniedziałek 31 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Miękinia – rejon budynku sołtysówki w poniedziałek 7 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Miękinia – przy budynku sklepu na Stawiskach naprzeciwko przystanku we wtorek 8 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Nawojowa Góra – Centrum Nawojowej Góry w środę 9 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Nawojowa Góra – Stawki przy drodze głównej koło przystanku w czwartek 10 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Nowa Góra – obok biblioteki, naprzeciwko byłej „TP”, obok pojemników na odpady segregowane w poniedziałek 14 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Nowa Góra – Łany – przy budynku świetlicy we wtorek 15 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Rudno – przy budynku remizy, kolonii w środę 16 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Dębnik – przy przystanku w środę 16 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Dubie – przy leśniczówce w środę 16 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Żary – zajezdnia, przy budynku sołtysówki w środę 16 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Sanka – na działce przy starym stawie w czwartek 17 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Zalas – przy budynku remizy w poniedziałek 21 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Zalas – koło kościoła od strony cmentarza we wtorek  22 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Siedlec – koło budynku remizy  w środę 23 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Paczółtowice – pod wiatą  omłotową w czwartek 24 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Frywałd – przy skrzyżowaniu koło sklepu w piątek 25 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

 

 

UWAGA!!!

Odpady zielone to: trawa, liście, łodygi, kwiaty, drobne gałęzie

Do odpadów zielonych nie należą:  odpadki kuchenne, grube konary, resztki jedzenia, owoce, warzywa  - TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KONTENERA!!!

 

 

Burmistrz Gminy Krzeszowice

 

(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

 

ODPADY ZIELONE KRZESZOWICE (miasto)

OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż w miesiącu sierpniu 2015r. przeprowadzony zostanie dodatkowy, kontenerowy odbiór odpadów zielonych od mieszkańców gminy Krzeszowice.

 Zbiórki w miejscowości Krzeszowice.

  Kontenery na odpady zielone, dostarczone przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ustawione zostaną:

- Krzeszowice, os. Nowy Świat – Ćmany: przy ul. Żwirki i Wigury na parkingu koło kiosku,  w poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Parkowe: na placu omłotowym przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Miękińskiej, we wtorek 18 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Jurajskie: między blokiem nr 6 i nr 7 przy ul. Szarych Szeregów, w środę 19 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Żbik: przy wylocie z ul. Reymonta i ul. Żbickiej – dawny plac omłotowy, w czwartek 20 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Czatkowice Górne: naprzeciwko budynku remizy pod wiatą, w poniedziałek 24 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Krzeszowice, os. Czatkowice Dolne: przy drodze powiatowej, przy skręcie na drogę gminną do Czatkowic Górnych, we wtorek 25 sierpnia 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

 

UWAGA!!!

Odpady zielone to: trawa, liście, łodygi, kwiaty, drobne gałęzie

Do odpadów zielonych nie należą:  odpadki kuchenne, grube konary, resztki jedzenia, owoce, warzywa  - TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KONTENERA!!!

 
 

Burmistrz Gminy Krzeszowice

 (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

 

 

ODPADY ZIELONE TENCZYNEK I WOLA FILIPOWSKA

 OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż w miesiącu sierpniu 2015r. przeprowadzony zostanie dodatkowy, kontenerowy odbiór odpadów zielonych od mieszkańców gminy Krzeszowice.

 Pierwsze zbiórki odbędą się w miejscowości Tenczynek oraz Wola Filipowska.

  Kontenery na odpady zielone, dostarczone przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ustawione zostaną:

 

·       w Woli Filipowskiej przy ul. Szkolnej, na parkingu obok budynku remizy

  w terminie

od 10 sierpnia 2015r. (tj. poniedziałek) od godz. 8.00 

do 11 sierpnia 2015r. (tj. wtorek) do godz. 12.00

 

 ·       w Woli Filipowskiej w tzw. Borku, przy skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Starowolskiej

 w terminie

od 11 sierpnia 2015r. (tj. wtorek) od godz. 8.00

do 12 sierpnia 2015r. (tj. środa) do godz. 12.00. oraz

 
 ·     w Tenczynku obok budynku sołtysówki

       w terminie

     od 13 sierpniu 2015r. (tj. czwartek) od godz. 8.00

     do 14 sierpnia 2015r. (tj. piątek) do godz. 12.00

 

UWAGA!!!

Odpady zielone to: trawa, liście, łodygi, kwiaty, drobne gałęzie

Do odpadów zielonych nie należą:  odpadki kuchenne, grube konary, resztki jedzenia, owoce, warzywa

 - TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KONTENERA!!!

 
 

Burmistrz Gminy Krzeszowice

 (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk