gabaryty wrzesień 2017

 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przypomina, że miesiąc WRZESIEŃ, jest miesiącem zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 Odpady te będą odbierane przez firmę Remondis Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sprzed posesji, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów.

 Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach/workach na odpady, np. stare meble (wersalki, krzesła, stoły, fotele, kanapy, szafy, szafki), dywany, wózki dziecięce, sanki, materace, pierzyny, rowery, deski do prasowania, sztuczne choinki, zabawki dużych rozmiarów.

 Razem z odpadami wielkogabarytowymi odbierane będą odpady ceramiki sanitarnej np. wanna, toaleta, umywalka.

 UWAGA! Do tej kategorii odpadów nie zaliczamy: drzwi, okien (są to odpady poremontowe), odbiorników TV, pralek (są to „elektrośmieci”) oraz zużytych opon.

 Odpady wielkogabarytowe można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy ul. Stanisława Czycza w Krzeszowicach,
w godzinach pracy Punktu.

zmiany w odbiorze BIOodpadów

MIANY W SEGREGACJI ODPADÓW

 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach uprzejmie informuje, iż od1 lipca 2017r. weszło w życie Rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017, poz. 19), które ujednolica zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Do zapisów powyższego aktu prawnego, dostosowano prawo lokalne i w dniu 25 maja 2017 r. Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr XXXII/369/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice.

 Zmiany, jakie niosą powyższe akty prawne, to przede wszystkim obligatoryjna kolorystyka pojemników/worków do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz dodatkowo obowiązek opatrzenia pojemników/worków odpowiednim napisem. Po wprowadzonych zmianach, gromadzenie odpadów komunalnych na nieruchomości, powinno odbywać się zgodnie z poniższym modelem:

w kolorze czarnym

gromadzi się zmieszane odpady komunalne

w kolorze żółtym

wraz z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

gromadzi się tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

w kolorze zielonym

wraz z napisem „SZKŁO”

gromadzi się szkło kolorowe, szkło bezbarwne

w kolorze niebieskim

wraz z napisem „PAPIER”

gromadzi się papier, tekturę

w kolorze brązowym

wraz z napisem „BIO”

gromadzi się odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)

 

 

 Zmiany obejmują przede wszystkim sposób gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. Wobec tego, właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy oddają odpady biodegradowalne w ramach segregacji, winni wyposażyć posesję w worki na tą frakcję odpadów, w kolorze brązowym oraz opatrzyć go napisem „BIO”. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi na terenie Gminy oraz zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości jednorodzinnej w pojemnik na odpady zmieszane oraz worek na odpady biodegradowalne, jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Worki na frakcje papieru, tworzyw sztucznych wraz z metalem oraz szkła, niezmiennie zapewnia Gmina.

 Przypominamy jednocześnie, że na terenie gminy Krzeszowice, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można oddać sprzed posesji 20 worków o pojemności 120l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości. Dodatkowo, odpady biodegradowalne można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się na ul. St. Czycza w Krzeszowicach, również w ilości 20 worków
o pojemności 120l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości

 W razie pytań prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Plac Franciszka Kulczyckiego 1, tel. (12) 252 08 21, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

elektrosmieci IV 2017

O G Ł O S Z E N I E 

 Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu

 

19 kwietnia 2017 r.

 na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu

 ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO.  


 

ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI:

 UWAGA!  Sprzęt należy wystawić DO GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki!

   - SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA, MIĘKINIA (również Stawiska), FILIPOWICE, NOWA GÓRA (również Paryż i Łany), OSTRĘŻNICA, RUDNO, ZALAS, FRYWAŁD, SANKA (DROGI GŁÓWNE)        

 - WOLA FILIPOWSKA (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna,
ks. M. Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)

 - TENCZYNEK (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, ks. M. Mądrzyka, Szkolna,
gen. J. Chłopickiego, H. Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna,
ks. W. Smoczyńskiego, S. Pareńskiego)

 - NAWOJOWA GÓRA (ul. Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie)

 - KRZESZOWICE:

    OS. NOWY ŚWIAT (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna)

    OS. ŻBIK (ul. Żbicka, W. Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna)

   OS. PARKOWE (ul. Parkowa, Nowa Wieś, W. Bandurskiego)

   OS. JURAJSKIE (ul. Leśna, St. Czycza)

    OS. CZATKOWICE (DROGI GŁÓWNE)

 W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.

 Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub o kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8.00 – 16.00) pod nr tel. 12  296 66 25 lub tut. Urzędem 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 18 KWIETNIA.

 
   ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:

 (samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

 1. w godz.:  16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.

 2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

  Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.

  Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!         

                                                                                                           BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE 

                                                                                                           (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk