Informacja dla klientów firmy REMONDIS Sp. z o.o. dotycząca odbioru pojemników

Firma Remondis  sp. z o.o. oddział w Częstochowie informuje, że w związku z przejęciem przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w czerwcu br. podczas ostatniego  odbioru odpadów komunalnych od klientów firmy, zostaną również zabrane pojemniki na odpady, stanowiące własność firmy Remondis sp. z o.o.

 Termin ostatniego wywozu (tym samym odbiór pojemnika), został podany w rocznym harmonogramie wywozu odpadów i jest znany klientom przedmiotowej firmy.