Poprawna segrgacja odpadów

Prowadząc właściwą gospodarkę odpadami  komunalnymi w każdym gospodarstwie domowym poprzez poprawną segregację odpadów, w tym nie mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi,  chronimy nasze naturalne środowisko, w którym żyjemy. Dlatego apelujemy: nie spalajmy śmieci w piecach domowych i nie zaśmiecajmy lasów i innych terenów, gdyż wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości,  powinny być właściwie zagospodarowane poprzez oddanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, oddanie ich do gniazd do segregacji odpadów rozmieszczonych na terenie gminy Krzeszowice, jak również dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach (PSZOK).

Czytaj więcej: Poprawna segrgacja odpadów

INFORMACJA O POJEMNIKACH -UK Krzeszowice

INFORMACJA O POJEMNIKACH

DLA KLIENTÓW USŁUG KOMUNALNYCH KRZESZOWICE SP. Z O. O.

Uprzejmie informujemy, że firma Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. oferuje możliwość zakupu pojemników do gromadzenia odpadów, użyczonych nieodpłatnie mieszkańcom.

 Cena sprzedaży pojemników:

120l - 50 zł brutto, 240l - 70 zł brutto

W sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki oraz szczegółów zakupu prosimy kontaktować się z pracownikami firmy Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o., pod numerem telefonu:   (12) 282 01 65 

 

Informacja o pojemnikach

Uprzejmie informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, oferuje dla mieszkańców Krzeszowic pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po segregacji, w następujących cenach:

Dzierżawa pojemników (cena brutto za 1 miesiąc):

Sprzedaż pojemników (ceny brutto):

120l – 2,46zł – płatność za rok z góry

240l – 4,31zł – płatność za rok z góry

1100l – 30,75zł

KP7 – 123,00zł

120l – 70,00zł

240l – 100,00zł

1100l – 553,50zł

 

 

*- okres świadczenia usług przez P.W. MIKI:  od 01.01.2014r. do 30.06.2015r.

W sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki oraz szczegółów zakupu/dzierżawy prosimy kontaktować się z pracownikami firmy MIKI, pod numerem telefonu:    (12) 267 57 98