Odbiór odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2014 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Krzeszowice będzie odbywał się za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych  obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jak również  z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

 

Harmonogram

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

Poprawna segrgacja odpadów

Prowadząc właściwą gospodarkę odpadami  komunalnymi w każdym gospodarstwie domowym poprzez poprawną segregację odpadów, w tym nie mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi,  chronimy nasze naturalne środowisko, w którym żyjemy. Dlatego apelujemy: nie spalajmy śmieci w piecach domowych i nie zaśmiecajmy lasów i innych terenów, gdyż wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości,  powinny być właściwie zagospodarowane poprzez oddanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, oddanie ich do gniazd do segregacji odpadów rozmieszczonych na terenie gminy Krzeszowice, jak również dostarczanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach (PSZOK).

Czytaj więcej: Poprawna segrgacja odpadów

INFORMACJA O POJEMNIKACH -UK Krzeszowice

INFORMACJA O POJEMNIKACH

DLA KLIENTÓW USŁUG KOMUNALNYCH KRZESZOWICE SP. Z O. O.

Uprzejmie informujemy, że firma Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. oferuje możliwość zakupu pojemników do gromadzenia odpadów, użyczonych nieodpłatnie mieszkańcom.

 Cena sprzedaży pojemników:

120l - 50 zł brutto, 240l - 70 zł brutto

W sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki oraz szczegółów zakupu prosimy kontaktować się z pracownikami firmy Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o., pod numerem telefonu:   (12) 282 01 65