1. EKO-BIEG SPALAM KALORIE - NIE ODPADY

 

  Wydarzenie to odbędzie się 12 kwietnia 2015 roku w Krakowie.

 Udział w tym wydarzeniu to doskonała okazja nie tylko do aktywnego i rodzinnego spędzenia wiosennej  niedzieli, ale także do wzięcia udziału w publicznej debacie na temat jakości  środowiska.

Udział w imprezie każdego dorosłego biegacza to realne polepszenie jakości powietrza w Małopolsce, ponieważ ile osób weźmie udział w Biegu dla Dorosłych, tyle sadzonek drzew zostanie przekazane na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 Projekt ma na celu przekonać mieszkańców małopolski do zaniechania palenia odpadów w piecach czy opalania domów lub mieszkań niskiej jakości węglem.

Bieg rozpocznie się o godz. 12.00 na ul. Kanoniczej, a jego zakończenie oraz wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku „Poznajemy małopolskie parki narodowe” organizowanego przez Tatrzański Park Narodowy w Parku im. H. Jordana.

 Organizatorzy zaprezentują możliwości edukacyjne Parków Narodowych, a także promować będą m.in. swój najnowszy projekt – Przyjaciel Parku Narodowego.

 Organizatorem wydarzenia, pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jest Fundacja Nauka i Kultura. Współorganizatorzy: Pieniński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, a także Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 Trasa biegu, zapisy oraz szczegóły wydarzenia dostępne na stronie http://eko-bieg.pl/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

LEKCJA EDUKACYJNA - KONKURS Z NAGRODAMI

 LEKCJA EDUKACYJNA – KONKURS Z NAGRODAMI

 

Dnia 4 czerwca 2014r., w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Wyki w Tenczynku, odbyła się lekcja, której tematem było środowisko naturalne oraz jego ochrona.
W lekcji bibliotecznej uczestniczyli uczniowie kl. V (31 osób) z Zespołu Szkół w Tenczynku wraz z wychowawczynią Ewą Moskal-Ziarkowską.

Zasady segregacji odpadów komunalnych oraz likwidacja odpadu niebezpiecznego, jakim jest azbest, były głównym tematem spotkania. Segregacja odpadów oraz postępowanie z poszczególnymi ich frakcjami, okazały się zagadnieniem dobrze znanym uczniom, z którym spotykają się na co dzień, bowiem segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w naszych gospodarstwach domowych. Szczególnie uczniów zainteresował temat azbestu, występujący popularnie w poszyciach dachowych gospodarstw domowych, jego właściwości, zastosowanie oraz szkodliwość dla zdrowia. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz zadawali dużo pytań. Wspólnie rozwiązano krzyżówkę z książeczki "Bezpiecznie z Azbestodontem", której końcowe hasło brzmiało: UWAŻAJ NA AZBEST. Podczas lekcji ogłoszono konkurs plastyczny na pracę plastyczną z hasłem, dotyczący szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego.

Dnia 17 czerwca 2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z udziałem Pani Doroty Sochackiej - reprezentującej Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, który był sponsorem atrakcyjnych nagród oraz gadżetów dla wszystkich piątoklasistów. Gadżety dla wszystkich uczestników konkursu zostały przekazane w ramach promocji projektu pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego, w którym uczestniczy gmina Krzeszowice.

 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc i wyróżnienia:

Helena Płaszczak – I miejsce

Martyna Świder – II miejsce

Dorota Wróbel – III miejsce

Aleksandra Szafran – wyróżnienie

Dodatkowo, określenie  WOLNI OD AZBESTU   było inspiracją do ułożenia przez dzieci następujących haseł:

·         Wymieniajcie w oborze azbestowe dachówki, bo zabijają krówki! Muuu...!

·         Raka nie chcesz mieć, azbest to jest śmierć.

·         Azbest niesie zagrożenia, nie bójcie się go wymieniać.

·         Nie chcesz raka, wymień dacha.

·         Azbest to jest śmieć, lepiej nowy dach mieć.

·         Siekiera, motyka, zielony las – na wymianę dachu czas...

·         Azbest to zło, wymieniajcie go!

·         Metalowe dachy są lepsze, niż azbestowe patałachy.

Mamy nadzieję, że dobra zabawa połączona z edukacją o zagrożeniach i ochronie naszego środowiska pozwoli młodym ludziom tak żyć, aby mogli następnym pokoleniom zostawić naszą planetę czystą i zieloną.

 

 Wydział Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

ODPADY SEGREGUJESZ-SADZONKĘ OTRZYMUJESZ

 

PODSUMOWANIE EKO-AKCJI

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach zorganizował w dniu 17 maja 2014 r edukacyjną akcję ekologiczną pn. „Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

 Zorganizowana akcja spotkała się, po raz kolejny, z bardzo pozytywnym przyjęciem przez mieszkańców. Szacujemy, iż naszą imprezę odwiedziło ok. 1000 osób, którym w zamian za przekazane odpady segregowane, przekazano ok. 1400 sadzonek drzew leśnych, krzewów oraz kwiatów.

 Udało nam się zebrać ok. 1,2 Mg odpadów segregowanych oraz ok. 1 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zostaną poddane procesom odzysku oraz przetwarzania, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego. Podczas tego wydarzenia starano się naświetlić problem właściwego postępowania z odpadami, odpowiedniej pielęgnacji przekazywanych sadzonek oraz poruszano zagadnienia z zakresu środowiska naturalnego i ekologii. Mieszkańcom przekazywano materiały edukacyjne o ww. tematyce.

 W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować za pomoc i wsparcie w organizacji imprezy Szanownemu Panu Edwardowi Suskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie, ul. Leśna 13 oraz pracownikom tej instytucji oraz Szanownemu Panu Antoniemu Martynie, Prezesowi spółki Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. oraz jej pracownikom.

Jednocześnie podziękowania kierujemy do pracowników prac społecznie-użytecznych oraz pracowników robót publicznych, za ich bezpośrednie zaangażowanie i pomoc podczas wskazanej akcji.

Mamy nadzieję na liczny udział mieszkańców Gminy Krzeszowice w kolejnych tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez tut. Urząd w przyszłości.


Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach