Lipiec 2018

 O G Ł O S Z E N I E !

 W związku z trwającą procedurą przetargową o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice” na okres 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r., Burmistrz Gminy Krzeszowice w dniu 26.06.2018r. podpisał aneks do obecnie obowiązującej Umowy, zawartej z firmą REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

 Aneks ten gwarantuje Gminie stabilność systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i odbiór odpadów na dotychczasowych zasadach.

 W związku z powyższym, w miesiącu LIPCU 2018r., odpady komunalne z terenu Krzeszowic będzie odbierał dotychczasowy Wykonawca – firma REMONDIS Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Półłanki 64. O dalszych etapach postępowania będziemy informować na bieżąco.  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na miesiąc lipiec 2018r. dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY WYWOZÓW.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

 

 

elektrosmieci październik 2017

 ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI  – podsumowanie akcji

 PAŹDZIERNIK 2017 r.

 Na terenie gminy Krzeszowice, od roku 2008, bezpłatnie odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W dniach 4 i 5 października 2017r., po raz już 12 z kolei, zorganizowano odbiór tego rodzaju odpadów w formie zbiórki objazdowej. W tym dniu, każdy mieszkaniec gminy mógł oddać zużyty sprzęt ze swojego gospodarstwa domowego całkowicie za darmo.

 Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie sołectw przebiegała w formie tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, natomiast na terenie miasta dodatkowo zorganizowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Co więcej, mieszkańcy, którzy nie mogli dowieźć sprzętu do punktu zbiórki, mogli zgłaszać swój adres do firmy, za pośrednictwem której zorganizowano tą zbiórkę.

 W sumie podczas jesiennej zbiórki na terenie gminy zebrano 6 815 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. komputery, monitory, telewizory, chłodziarki, zmywarki, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego i inne.

 Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez firmę BIOSYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Wodnej 4 w Krakowie – przedsiębiorcę spełniającego wszystkie wymagania prawne w zakresie transportu i odzysku tego rodzaju odpadów. Zebrane elektroodpady trafiły do zakładu przetwarzania, gdzie poddane zostaną procesom odzysku, a ich elementy zostaną użyte jako surowce wtórne, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

 Dzięki takim akcjom, przekazane przez Państwa zużyte urządzenia, na pewno nie trafią do lasów czy rowów, a tym samym uchronią nasze otoczenie przed degradacją.

 Zbiórka została zorganizowana przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przekazanie sprzętów w ramach zbiórek oraz firmie BIOSYSTEM S.A. za udaną współpracę.

 

ELEKTROŚMIECI PAŹDZIERNIK 2017

O G Ł O S Z E N I E 

 Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu

ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO


ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI:


 4 października 2017 r.

 - SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA, NOWA GÓRA (również Paryż
i  Łany), MIĘKINIA (również Stawiska), FILIPOWICE, OSTRĘŻNICA
- DROGI GŁÓWNE

 - KRZESZOWICE:

OS. NOWY ŚWIAT - ulice: Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna

 OS. ŻBIK - ulice: Żbicka, W. Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna

 OS. CENTRUM - ulice: Szkolna, Krzywa,Krakowska, K. Wyki

 OS. CZATKOWICE - DROGI GŁÓWNE

 5 października 2017 r.

 - RUDNO, ZALAS, FRYWAŁD, SANKA - DROGI GŁÓWNE 

 - WOLA FILIPOWSKA - ulice: Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, ks. M. Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina

 - TENCZYNEK - ulice: Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, ks. M. Mądrzyka, Szkolna,
gen. J. Chłopickiego, H. Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna,
ks. W. Smoczyńskiego, S. Pareńskiego

 - NAWOJOWA GÓRA - ulice: Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie

 - KRZESZOWICE:

 OS. PARKOWE - ulice: Parkowa, Nowa Wieś, W. Bandurskiego

 OS. JURAJSKIE - ulice: Leśna, St. Czycza

 UWAGA!  Sprzęt należy wystawić DO GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki!

W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.

Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub o kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8.00 – 16.00) pod nr tel. 12  296 66 25 lub Urzędem Miejskim 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 3 października.


ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:


 4 października 2017 r.

 (samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

 1. w godz.:   16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.

 2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

  Zbiórka organizowana jest przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

 Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.

 Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!  

/-/ mgr inż. Wacław Gregorczyk