EKO-AKCJE

  • Drukuj

 


ODPADY SEGREGUJESZ SADZONKĘ OTRZYMUJESZ

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach zorganizował w dniu 16 maja 2015 r edukacyjną akcję ekologiczną pn. „Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

Poniżej krótka fotorelacja:


Żaby, żabki i ropuchy...

 W dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi – 22 kwietnia 2015r. – na Rynku w Krzeszowicach odbyła się parada żab, żabek i ropuch. Około 500. dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesno szkolnym, przebranych za „żabki, żabki i ropuchy” przemaszerowało z Placu Franciszka Kulczyckiego na Rynek, gdzie czekały na nie różnego rodzaju atrakcje o tematyce ekologicznej. W programie imprezy wykorzystano podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne.

 Na płycie rynku dla najmłodszych czekały między innymi:

- EKO-dekoracja „Nie wyrzucaj - Wykorzystaj” stanowisko plastyczne do wykonywania ozdób techniką decoupage,

- EKOstiumy „Ekologicznie - Modnie” stanowisko plastyczne do wykonywania ekologicznych strojów,

- EKOlorowanie: „ Tworzymy – Papieru nie niszczymy” stanowisko plastyczne do konkursu na plakat ekologiczny (rysowanie kredą na asfalcie),

- EKObąbel „Świetnie się bawimy – śmieci nie tworzymy” stanowisko do nauki puszczania baniek mydlanych,

- EnergoRower - stanowisko z urządzeniem, które umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą roweru.

 Dodatkowo w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Referat Gospodarki Komunalnej również przygotował dla dzieci drobne upominki. W zamian za prawidłową segregację odpadów, dzieci otrzymywały ekologiczne gadżety.

W czasie trwania imprezy odbywały się: Pokaz mody ekologicznej, pokaz olbrzymich baniek mydlanych. Prezentowano też sposoby na wykorzystanie surowców wtórnych.

 Oprócz Referatu Gospodarki Komunalnej, organizatorami imprezy byli: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Kopalnia Wapienia Czatkowice - Grupa Tauron.

Partnerami imprezy byli: Spółka Usługi Komunalne w Krzeszowicach oraz Studio Małych Form Teatralnych SZTUKA z Trzebini.

 Za udział w tym corocznym wydarzeniu serdecznie dziękujemy wszystkim małym i dużym żabom, żabkom oraz ropuchom. Do zobaczenia za rok…

Ekologiczne gadżety przygotowane przez Referat Gospodarki Komunalnej dla krzeszowickich żabek.

Żaby, żabki...

 Kolejka żabek do wykazania się poprawną segregacją.

 

Pokaz mody ekologicznej.

 

Żabki z Referatu Gospodarki Komunalnej.

 


PODSUMOWANIE EKO-AKCJI

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach zorganizował w dniu 17 maja 2014 r edukacyjną akcję ekologiczną pn. „Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

 Zorganizowana akcja spotkała się, po raz kolejny, z bardzo pozytywnym przyjęciem przez mieszkańców. Szacujemy, iż naszą imprezę odwiedziło ok. 1000 osób, którym w zamian za przekazane odpady segregowane, przekazano ok. 1400 sadzonek drzew leśnych, krzewów oraz kwiatów.

 Udało nam się zebrać ok. 1,2 Mg odpadów segregowanych oraz ok. 1 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zostaną poddane procesom odzysku oraz przetwarzania, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego. Podczas tego wydarzenia starano się naświetlić problem właściwego postępowania z odpadami, odpowiedniej pielęgnacji przekazywanych sadzonek oraz poruszano zagadnienia z zakresu środowiska naturalnego i ekologii. Mieszkańcom przekazywano materiały edukacyjne o ww. tematyce.

 W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować za pomoc i wsparcie w organizacji imprezy Szanownemu Panu Edwardowi Suskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie, ul. Leśna 13 oraz pracownikom tej instytucji oraz Szanownemu Panu Antoniemu Martynie, Prezesowi spółki Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. oraz jej pracownikom.

Jednocześnie podziękowania kierujemy do pracowników prac społecznie-użytecznych oraz pracowników robót publicznych, za ich bezpośrednie zaangażowanie i pomoc podczas wskazanej akcji.

Mamy nadzieję na liczny udział mieszkańców Gminy Krzeszowice w kolejnych tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez tut. Urząd w przyszłości.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach


ODPADY SEGREGUJESZ SADZONKĘ OTRZYMUJESZ

 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Krzeszowice do udziału w ekologicznej akcji edukacyjnej pn.

 Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

 Dostarczenie właściwie wysegregowanych odpadów (np. makulatury, tworzywa sztucznego, drobnego metalu, szkła, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii) zostanie nagrodzone symbolicznym upominkiem w formie sadzonki drzewka lub kwiatka.

 Termin i miejsce akcji to: 17 maja 2014 r. (sobota), w godzinach od 9:00 do 12:00, Krzeszowice, Plac Kulczyckiego – od strony ulicy Sportowej.


Serdecznie zapraszamy!!!

 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach