EKO-AKCJE

Spis treści

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony

bezpłatny odbiór zużytego sprzętu

ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO


ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI:

 

4 października 2017 r.

 - SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA, NOWA GÓRA (również Paryż
i  Łany), MIĘKINIA (również Stawiska), FILIPOWICE, OSTRĘŻNICA
- DROGI GŁÓWNE

 - KRZESZOWICE:

 OS. NOWY ŚWIAT - ulice: Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna

 OS. ŻBIK - ulice: Żbicka, W. Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna

 OS. CENTRUM - ulice: Szkolna, Krzywa, Krakowska, K. Wyki

 OS. CZATKOWICE - DROGI GŁÓWNE

 

5 października 2017 r.

 - RUDNO, ZALAS, FRYWAŁD, SANKA - DROGI GŁÓWNE 

 - WOLA FILIPOWSKA - ulice: Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, ks. M. Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina

 - TENCZYNEK - ulice: Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, ks. M. Mądrzyka, Szkolna,
gen. J. Chłopickiego, H. Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna, ks. W. Smoczyńskiego, S. Pareńskiego

 - NAWOJOWA GÓRA - ulice: Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie

 - KRZESZOWICE:

 OS. PARKOWE - ulice: Parkowa, Nowa Wieś, W. Bandurskiego

 OS. JURAJSKIE - ulice: Leśna, St. Czycza

      UWAGA!  Sprzęt należy wystawić DO GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki!

 W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach      proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.

 Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub o kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8.00 – 16.00) pod nr tel.
12  296 66 25 lub Urzędem Miejskim 12 252 08 21 najpóźniej do dnia
3 października.

 ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:

 

4 października 2017 r.

 (samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

 1. w godz.:   16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.

 2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

 Zbiórka organizowana jest przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

 Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.

 Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!        

 

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

 (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

 


ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI  – podsumowanie akcji KWIECIEŃ 2017 r.

Na terenie gminy Krzeszowice, od roku 2008, bezpłatnie odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W dniu 19 kwietnia 2017r., po raz już 11 z kolei, zorganizowano odbiór tego rodzaju odpadów w formie zbiórki objazdowej. W tym dniu, każdy mieszkaniec gminy mógł oddać zużyty sprzęt ze swojego gospodarstwa domowego całkowicie za darmo, dzięki temu postąpić z tego rodzaju odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tym samym wykazać troskę o nasze środowisko.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie sołectw przebiegała w formie tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, natomiast na terenie miasta zorganizowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Co więcej, mieszkańcy, którzy nie mogli dowieźć sprzętu do punktu zbiórki, mogli zgłaszać swój adres do firmy, za pośrednictwem której zorganizowano tą zbiórkę.

W sumie podczas kwietniowej zbiórki na terenie gminy zebrano 7 340 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. komputery, monitory, telewizory, chłodziarki, zmywarki, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego i inne.

Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez firmę BIOSYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Wodnej 4, 30-556 Kraków – przedsiębiorcę spełniającego wszystkie wymagania prawne w zakresie transportu i odzysku tego rodzaju odpadów. Zebrane elektroodpady trafiły do zakładu przetwarzania, gdzie poddane zostały procesom odzysku, a ich elementy zostaną użyte jako surowce wtórne, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

Dzięki takim akcjom, przekazane przez Państwa zużyte urządzenia, na pewno nie trafią do lasów czy rowów, a tym samym uchronią nasze otoczenie przed degradacją.

Zbiórka została zorganizowana przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przekazanie sprzętów w ramach zbiórek oraz firmie BIOSYSTEM S.A. za udaną współpracę.

 O G Ł O S Z E N I E 

 Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu

 

19 kwietnia 2017 r.

 na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu

 ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO.

 


   ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI:

UWAGA!  Sprzęt należy wystawić DO GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki!

 - SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA, MIĘKINIA (również Stawiska), FILIPOWICE, NOWA GÓRA (również Paryż i Łany), OSTRĘŻNICA, RUDNO, ZALAS, FRYWAŁD, SANKA (DROGI GŁÓWNE)        

 - WOLA FILIPOWSKA (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna,
ks. M. Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)

 - TENCZYNEK (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, ks. M. Mądrzyka, Szkolna,
gen. J. Chłopickiego, H. Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna,
ks. W. Smoczyńskiego, S. Pareńskiego)

 - NAWOJOWA GÓRA (ul. Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie)

 - KRZESZOWICE:

    OS. NOWY ŚWIAT (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna)

    OS. ŻBIK (ul. Żbicka, W. Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna)

   OS. PARKOWE (ul. Parkowa, Nowa Wieś, W. Bandurskiego)

   OS. JURAJSKIE (ul. Leśna, St. Czycza)

    OS. CZATKOWICE (DROGI GŁÓWNE)

 W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.

 Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub o kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8.00 – 16.00) pod nr tel. 12  296 66 25 lub tut. Urzędem 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 18 KWIETNIA.

 

   ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:

 (samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

 1. w godz.:  16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.

 2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.


  Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

 Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.

 Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!         

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

 (-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

 
O G Ł O S Z E N I E 

 Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu  18 PAŹDZIERNIKA 2016 r.  na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO. Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.


 18  PAŹDZIERNIKA  2016

 ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI

UWAGA!  Sprzęt należy wystawić  DO  GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki!

 

- SIEDLEC,  DUBIE,  ŻARY,  DĘBNIK,  PACZÓŁTOWICE,  CZERNA,  NOWA GÓRA,  MIĘKINIA, FILIPOWICE, Stawiska, Paryż, OSTRĘŻNICA, ŁANY, RUDNO, ZALAS,  FRYWAŁD,  SANKA (DROGI GŁÓWNE)

- WOLA FILIPOWSKA      (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)

- TENCZYNEK       (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, Mądrzyka, Szkolna, Chłopickiego, Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna, Smoczyńskiego, Pareńskiego)

- NAWOJOWA GÓRA       (ul. Krakowska, Białka, Lipowa,  Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie)

- OS. NOWY ŚWIAT         (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września,  Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna)

- OS. ŻBIK     (ul. Żbicka, Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna)

- OS. PARKOWE    (ul. Parkowa, Nowa Wieś, Bandurskiego, Trzebińska, Kościuszki)

- OS. JURAJSKIE (ul. Czycza, Leśna, Kościuszki)

- OS. CZATKOWICE        (DROGI GŁÓWNE)

- OS. CENTRUM     (ul. Kościuszki)

 

W sołectwach trasy będą biegły  GŁÓWNYMI  DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.

Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8 - 16) pod nr tel. 12 296 66 25 lub tut. Urzędem 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 17 PAŹDZIERNIKA.

 

ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:

(samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

1. w godz.:  16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.

2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.


Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

 Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!        

 

www.gminakrzeszowice.pl – Gospodarka i środowisko

www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

 

(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

  O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu  20 KWIETNIA 2016 r.  na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO.

Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.


 

20  KWIETNIA  2016

 

Ø ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI

UWAGA!  Sprzęt należy wystawić  DO  GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki!

 

- SIEDLEC,  DUBIE,  ŻARY,  DĘBNIK,  PACZÓŁTOWICE,  CZERNA,  NOWA GÓRA,  MIĘKINIA, FILIPOWICE, Stawiska, Paryż, OSTRĘŻNICA, ŁANY, RUDNO, ZALAS,  FRYWAŁD,  SANKA (DROGI GŁÓWNE)

- WOLA FILIPOWSKA      (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)

- TENCZYNEK       (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, Mądrzyka, Szkolna, Chłopickiego, Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna, Smoczyńskiego, Pareńskiego)

- NAWOJOWA GÓRA       (ul. Krakowska, Białka, Lipowa,  Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie,)

- OS. ĆMANY         (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września,  Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna)

- OS. ŻBIK    (ul. Żbicka, Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna)

- OS. PARKOWE    (ul. Parkowa, Nowa Wieś, Bandurskiego)

- OS. JURAJSKIE (ul. Leśna)

- OS. CZATKOWICE        (DROGI GŁÓWNE)

W sołectwach trasy będą biegły  GŁÓWNYMI  DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.

Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8 - 16) pod nr tel. 12 296 66 25 lub tut. Urzędem 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 19 KWIETNIA.

Ø ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:

(samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

1. w godz.:  16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.

2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.


Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

 

Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!        

www.krzeszowice.pl – Gospodarka i środowisko

www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

 

(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

 

Żaby, żabki i ropuchy...

 W dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi – 22 kwietnia 2015r. – na Rynku w Krzeszowicach odbyła się parada żab, żabek i ropuch. Około 500. dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesno szkolnym, przebranych za „żabki, żabki i ropuchy” przemaszerowało z Placu Franciszka Kulczyckiego na Rynek, gdzie czekały na nie różnego rodzaju atrakcje o tematyce ekologicznej. W programie imprezy wykorzystano podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne.

 Na płycie rynku dla najmłodszych czekały między innymi:

- EKO-dekoracja „Nie wyrzucaj - Wykorzystaj” stanowisko plastyczne do wykonywania ozdób techniką decoupage,

- EKOstiumy „Ekologicznie - Modnie” stanowisko plastyczne do wykonywania ekologicznych strojów,

- EKOlorowanie: „ Tworzymy – Papieru nie niszczymy” stanowisko plastyczne do konkursu na plakat ekologiczny (rysowanie kredą na asfalcie),

- EKObąbel „Świetnie się bawimy – śmieci nie tworzymy” stanowisko do nauki puszczania baniek mydlanych,

- EnergoRower - stanowisko z urządzeniem, które umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą roweru.

 Dodatkowo w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Referat Gospodarki Komunalnej również przygotował dla dzieci drobne upominki. W zamian za prawidłową segregację odpadów, dzieci otrzymywały ekologiczne gadżety.

W czasie trwania imprezy odbywały się: Pokaz mody ekologicznej, pokaz olbrzymich baniek mydlanych. Prezentowano też sposoby na wykorzystanie surowców wtórnych.

 Oprócz Referatu Gospodarki Komunalnej, organizatorami imprezy byli: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Kopalnia Wapienia Czatkowice - Grupa Tauron.

Partnerami imprezy byli: Spółka Usługi Komunalne w Krzeszowicach oraz Studio Małych Form Teatralnych SZTUKA z Trzebini.

 Za udział w tym corocznym wydarzeniu serdecznie dziękujemy wszystkim małym i dużym żabom, żabkom oraz ropuchom. Do zobaczenia za rok…

Ekologiczne gadżety przygotowane przez Referat Gospodarki Komunalnej dla krzeszowickich żabek.

Żaby, żabki...

 Kolejka żabek do wykazania się poprawną segregacją.

 

Pokaz mody ekologicznej.

 

Żabki z Referatu Gospodarki Komunalnej.

 
  ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 

– podsumowanie akcji  KWIECIEŃ 2015 r.              

 Na terenie gminy Krzeszowice, od roku 2008, bezpłatnie odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W dniu 15 kwietnia 2015r., po raz już 8 z kolei, zorganizowano odbiór tego rodzaju odpadów w formie zbiórki objazdowej. W tym dniu, każdy mieszkaniec gminy mógł oddać zużyty sprzęt ze swojego gospodarstwa domowego całkowicie za darmo, dzięki temu postąpić z tego rodzaju odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tym samym wykazać troskę o nasze środowisko.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie sołectw przebiegała w formie tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, natomiast na terenie miasta zorganizowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Co więcej, mieszkańcy, którzy nie mogli dowieźć sprzętu do punktu zbiórki, mogli zgłaszać swój adres do firmy, za pośrednictwem której zorganizowano tą zbiórkę.

Podczas kwietniowej zbiórki na terenie gminy zebrano 5 253 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. komputery, monitory, telewizory, chłodziarki, zmywarki, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego i inne.

Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez firmę BIOSYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Wodnej 4, 30-556 Kraków – przedsiębiorę spełniającego wszystkie wymagania prawne w zakresie transportu i odzysku tego rodzaju odpadów. Zebrane elektroodpady trafiły do zakładu przetwarzania, gdzie poddane zostały procesom odzysku, a ich elementy zostaną użyte jako surowce wtórne, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

Dzięki takim akcjom, przekazane przez Państwa zużyte urządzenia, na pewno nie trafią do lasów czy rowów, a tym samym uchronią nasze otoczenie przed degradacją.

Zbiórka została zorganizowana przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przekazanie sprzętów w ramach zbiórek oraz firmie BIOSYSTEM S.A. za udaną współpracę.

 

 Referat Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach

  


  Wydarzenie to odbędzie się 12 kwietnia 2015 roku w Krakowie.

 Udział w tym wydarzeniu to doskonała okazja nie tylko do aktywnego i rodzinnego spędzenia wiosennej  niedzieli, ale także do wzięcia udziału w publicznej debacie na temat jakości  środowiska.

Udział w imprezie każdego dorosłego biegacza to realne polepszenie jakości powietrza w Małopolsce, ponieważ ile osób weźmie udział w Biegu dla Dorosłych, tyle sadzonek drzew zostanie przekazane na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 Projekt ma na celu przekonać mieszkańców małopolski do zaniechania palenia odpadów w piecach czy opalania domów lub mieszkań niskiej jakości węglem.

Bieg rozpocznie się o godz. 12.00 na ul. Kanoniczej, a jego zakończenie oraz wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku „Poznajemy małopolskie parki narodowe” organizowanego przez Tatrzański Park Narodowy w Parku im. H. Jordana.

 Organizatorzy zaprezentują możliwości edukacyjne Parków Narodowych, a także promować będą m.in. swój najnowszy projekt – Przyjaciel Parku Narodowego.

 Organizatorem wydarzenia, pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jest Fundacja Nauka i Kultura. Współorganizatorzy: Pieniński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, a także Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 Trasa biegu, zapisy oraz szczegóły wydarzenia dostępne na stronie http://eko-bieg.pl/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


 

  Podsumowanie zbiórki

odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w 2014 roku

 

 Na terenie gminy Krzeszowice w roku 2014 dwukrotnie zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon. W miesiącu maju oraz październiku zorganizowano odbiór tych odpadów w formie objazdowej zbiórki. Inaczej niż w latach ubiegłych, każdy mieszkaniec mógł pozbyć się tych odpadów wystawiając je bezpośrednio przed posesję, zgodnie z otrzymanym wcześniej od firmy harmonogramem. Podczas zorganizowanych zbiórek, mieszkańcy objęci zorganizowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, mogli pozbyć się, w sposób zgodny z zapisami prawa: niepotrzebnych mebli, starych materaców, dywanów, zużytych opon, dużych zabawek, itp.

Organizacja zbiórek tych odpadów, w formie odbioru bezpośrednio sprzed posesji, dała efekt w postaci większej ilości odebranych odpadów niż w latach poprzednich. Łącznie z terenu gminy Krzeszowice w roku 2014 zebrano 345,38 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon. W roku 2013 zebrano łącznie 65,30 Mg tych odpadów podczas jednej akcji. Dane dotyczące ilości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon zebranych z terenu Naszej gminy w roku bieżącym przedstawia się następująco:

 Ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych oraz opon podczas zorganizowanych zbiórek w 2014r. [Mg]

 

 

maj

październik

odpady wielkogabarytowe

109,00

182,04

zużyte opony

36,64

17,70

razem

145,64

199,74

  Obydwie zbiórki przeprowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Drwiną 33, świadcząca usługi na mocy umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszowice.

 Podczas zorganizowanych zbiórek nie stwierdzono większych nieprawidłowości ani ze strony mieszkańców gminy, ani ze strony przedsiębiorcy. Świadczy to o coraz większej świadomości Naszych mieszkańców w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

 


  ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI  – podsumowanie akcji

 PAŹDZIERNIK 2014 r.

Na terenie gminy Krzeszowice, od roku 2008, bezpłatnie odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W dniu 15 października 2014 r., po raz już 7 z kolei, zorganizowano odbiór tego rodzaju odpadów w formie zbiórki objazdowej. W tym dniu, każdy mieszkaniec gminy mógł oddać zużyty sprzęt ze swojego gospodarstwa domowego całkowicie za darmo, dzięki temu postąpić z tego rodzaju odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tym samym wykazać troskę o nasze środowisko.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie sołectw przebiegała w formie tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, natomiast na terenie miasta zorganizowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Co więcej, mieszkańcy, którzy nie mogli dowieźć sprzętu do punktu zbiórki, mogli zgłaszać swój adres do firmy, za pośrednictwem której zorganizowano tą zbiórkę.

W sumie podczas październikowej zbiórki na terenie gminy zebrano 5 028 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. komputery, monitory, telewizory, chłodziarki, zmywarki, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego i inne. Natomiast łącznie w roku 2014, w trakcie dwóch przeprowadzonych akcji, zebrano 7 229 kg.

Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez firmę BIOSYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Wodnej 4, 30-556 Kraków – przedsiębiorę spełniającego wszystkie wymagania prawne w zakresie transportu i odzysku tego rodzaju odpadów. Zebrane elektroodpady trafiły do zakładu przetwarzania, gdzie poddane zostały procesom odzysku, a ich elementy zostaną użyte jako surowce wtórne, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

To dobra informacja tym bardziej, że dzięki takim akcjom, przekazane przez Państwa zużyte urządzenia, na pewno nie trafią do lasów czy rowów, a tym samym uchronią nasze otoczenie przed degradacją.

Zbiórka została zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przekazanie sprzętów w ramach zbiórek oraz firmie BIOSYSTEM S.A. za udaną współpracę.

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach


 PODSUMOWANIE EKO-AKCJI

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach zorganizował w dniu 17 maja 2014 r edukacyjną akcję ekologiczną pn. „Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

 Zorganizowana akcja spotkała się, po raz kolejny, z bardzo pozytywnym przyjęciem przez mieszkańców. Szacujemy, iż naszą imprezę odwiedziło ok. 1000 osób, którym w zamian za przekazane odpady segregowane, przekazano ok. 1400 sadzonek drzew leśnych, krzewów oraz kwiatów.

 Udało nam się zebrać ok. 1,2 Mg odpadów segregowanych oraz ok. 1 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zostaną poddane procesom odzysku oraz przetwarzania, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego. Podczas tego wydarzenia starano się naświetlić problem właściwego postępowania z odpadami, odpowiedniej pielęgnacji przekazywanych sadzonek oraz poruszano zagadnienia z zakresu środowiska naturalnego i ekologii. Mieszkańcom przekazywano materiały edukacyjne o ww. tematyce.

 W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować za pomoc i wsparcie w organizacji imprezy Szanownemu Panu Edwardowi Suskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie, ul. Leśna 13 oraz pracownikom tej instytucji oraz Szanownemu Panu Antoniemu Martynie, Prezesowi spółki Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. oraz jej pracownikom.

Jednocześnie podziękowania kierujemy do pracowników prac społecznie-użytecznych oraz pracowników robót publicznych, za ich bezpośrednie zaangażowanie i pomoc podczas wskazanej akcji.

Mamy nadzieję na liczny udział mieszkańców Gminy Krzeszowice w kolejnych tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez tut. Urząd w przyszłości.

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w KrzeszowicachODPADY SEGREGUJESZ SADZONKĘ OTRZYMUJESZ

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Krzeszowice do udziału w ekologicznej akcji edukacyjnej pn.

Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

Dostarczenie właściwie wysegregowanych odpadów (np. makulatury, tworzywa sztucznego, drobnego metalu, szkła, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii) zostanie nagrodzone symbolicznym upominkiem w formie sadzonki drzewka lub kwiatka.

Termin i miejsce akcji to: 17 maja 2014 r. (sobota), w godzinach od 9:00 do 12:00, Krzeszowice, Plac Kulczyckiego – od strony ulicy Sportowej.


Serdecznie zapraszamy!!!

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach


Podsumowanie przeprowadzonej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W dniu 24 kwietnia 2013r. na terenie gminy Krzeszowice została przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tego dnia, każdy mieszkaniec naszej gminy mógł oddać zużyty sprzęt całkowicie za darmo, a tym samym zadbać o środowisko i zrobić porządek w domu, w pracy, na strychu czy w garażu.
Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie sołectw przebiegała w formie  tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, natomiast na terenie miasta zorganizowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Z tej oferty skorzystało naprawdę wiele osób.
W sumie na terenie gminy zebrano 5 917 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. monitory, telewizory, klawiatury, komputery, drukarki, lodówki, czajniki, odkurzacze, pralki, radia, telefony i wiele innych rzeczy.
Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez Organizację Odzysku BIOSYSTEM S.A. i poddane procesom odzysku, a ich elementy zostaną zużyte jako surowce wtórne wpływające korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.
To dobra informacja, tym bardziej, że dzięki takim akcjom te sprzęty na pewno nie trafią do rowów, lasów i nie będą stanowiły w przyszłości zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla mieszkańców gminy.
Zbiórka została przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy przyczynili się do zebrania wskazanej ilości „elektrośmieci” i wykazali się postawą „eko”  -  przyjazną środowisku.