EKO-AKCJE

Spis treści


ODPADY SEGREGUJESZ SADZONKĘ OTRZYMUJESZ

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Krzeszowice do udziału w ekologicznej akcji edukacyjnej pn.

Odpady segregujesz – sadzonkę otrzymujesz”.

Dostarczenie właściwie wysegregowanych odpadów (np. makulatury, tworzywa sztucznego, drobnego metalu, szkła, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii) zostanie nagrodzone symbolicznym upominkiem w formie sadzonki drzewka lub kwiatka.

Termin i miejsce akcji to: 17 maja 2014 r. (sobota), w godzinach od 9:00 do 12:00, Krzeszowice, Plac Kulczyckiego – od strony ulicy Sportowej.


Serdecznie zapraszamy!!!

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach


Podsumowanie przeprowadzonej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W dniu 24 kwietnia 2013r. na terenie gminy Krzeszowice została przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tego dnia, każdy mieszkaniec naszej gminy mógł oddać zużyty sprzęt całkowicie za darmo, a tym samym zadbać o środowisko i zrobić porządek w domu, w pracy, na strychu czy w garażu.
Analogicznie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na terenie sołectw przebiegała w formie  tzw. wystawki – wzdłuż głównych dróg, natomiast na terenie miasta zorganizowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach można było dostarczyć popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Z tej oferty skorzystało naprawdę wiele osób.
W sumie na terenie gminy zebrano 5 917 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. monitory, telewizory, klawiatury, komputery, drukarki, lodówki, czajniki, odkurzacze, pralki, radia, telefony i wiele innych rzeczy.
Wszystkie zebrane elektrośmieci zostały odebrane przez Organizację Odzysku BIOSYSTEM S.A. i poddane procesom odzysku, a ich elementy zostaną zużyte jako surowce wtórne wpływające korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.
To dobra informacja, tym bardziej, że dzięki takim akcjom te sprzęty na pewno nie trafią do rowów, lasów i nie będą stanowiły w przyszłości zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla mieszkańców gminy.
Zbiórka została przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy przyczynili się do zebrania wskazanej ilości „elektrośmieci” i wykazali się postawą „eko”  -  przyjazną środowisku.