DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Drukuj


1. Informator o zasadach zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszowice.

2. Deklaracja

  druk deklaracji obowiązujący do 31.12.2013r KLIKNIJ TUTAJ

 druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2014r KLIKNIJ TUTAJ

 druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2016 KLIKNIJ TUTAJ

W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się z Referatem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 parter,  pokój  nr 5  (tel. 12 252-08-60).  Osoby które nie posiadają indywidualnego numeru rachunku bankowego, uprasza się o kontakt w tej sprawie z Referatem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. 

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XV/155/2015 z dnia 30.12.2015r. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=48518, wzór deklaracji do wysłania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej - KLIKNIJ TUTAJ