DOKUMENTY DO POBRANIA


1. Informator o nowym systemie odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzeszowice.

2. Deklaracja

  druk deklaracji obowiązujący do 31.12.2013r KLIKNIJ TUTAJ

 druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2014r KLIKNIJ TUTAJ

 druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2016 KLIKNIJ TUTAJ

W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się z Referatem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 parter,  pokój  nr 5  (tel. 12 252-08-60).  Osoby które nie posiadają indywidualnego numeru rachunku bankowego, uprasza się o kontakt w tej sprawie z Referatem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. 

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XV/155/2015 z dnia 30.12.2015r. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=48518, wzór deklaracji do wysłania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej - KLIKNIJ TUTAJ