CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW

  • Drukuj

 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice:

W części gminy stanowiącej miasto:

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) - raz na miesiąc;

3) odbiór bioodpadów (w tym odpadów zielonych) w workach - w miesiącach od kwietnia do listopada - raz na dwa tygodnie;

4) odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ceramiki sanitarnej – dwa razy w roku, podczas zorganizowanych objazdowych zbiórek w miesiącach: kwietniu i wrześniu.

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej:

1) zmieszane odpady komunalne - dwa razy na tydzień;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) - dwa razy na miesiąc;

3) bioodpady (w tym odpady zielone):

a) od listopada do marca – dwa razy na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na tydzień;

4) odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ceramiki sanitarnej –co najmniej dwa razy w roku, podczas zorganizowanych objazdowych zbiórek w miesiącach: kwietniu i wrześniu.

 W części wiejskiej gminy Krzeszowice:

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne - raz na miesiąc;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) - raz na miesiąc;

3) odbiór bioodpadów (w tym odpadów zielonych) w workach - w miesiącach od maja do listopada - raz na miesiąc;

4) odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ceramiki sanitarnej – dwa razy w roku, podczas zorganizowanych objazdowych zbiórek w miesiącach: kwietniu i wrześniu.

Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej:

1) zmieszane odpady komunalne - dwa razy na miesiąc;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) - raz na miesiąc;

3) odbiór bioodpadów (w tym odpadów zielonych) w workach - w miesiącach od maja do listopada - raz na miesiąc;

4) odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów ceramiki sanitarnej –  dwa razy w roku, podczas zorganizowanych objazdowych zbiórek w miesiącach: kwietniu i wrześniu.

 

Wyżej opisaną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych sprzed posesji obrazują następujące tabele graficzne: